Skräddarsydda utbildningar till fantastiskt pris

Handelskammaren Värmland driver kompetensutvecklingsprojektet Affärskraft Värmland. Projektet vänder sig till ägare och anställda på företag med upp till 9 årsanställda, inom alla branscher, med säte i Värmland.

Läs mer om projektet och anmäl ditt företag på Affärskraft Värmlands hemsida.

I Värmland finns över 14 000 företag med färre än tio anställda. De står för hela 91 procent av länets 15 928 företagsförekomster. Vill vi att det ska gå bra för Värmland, behöver vi satsa på våra minsta företag. Det gör vi bland annat genom Affärskraft Värmland.

Genom projektet får värmländska solo- och mikroföretag (0-9 anställda) möjlighet att öka sin konkurrenskraft, genom utbildningar som gör ägare och anställda mer affärsmässiga. Alla utbildningar är skräddarsydda för att hjälpa dig som arbetar på att litet företag att tjäna mer pengar och växa.

Målet är att öka omsättningen och antalet anställda hos de företag som deltar. Under den tidigare projektomgången som pågick 2010-2013, ökade 49 procent av de medverkande företagen sin omsättning och 29 procent ökade sin avlönade arbetstid.

Affärskraft Värmland medfinansieras av Europeiska Socialfonden vilket gör att kostnaden att delta är låg. Soloföretag betalar 1 000 kronor och företag med två till nio anställda 2 000 kronor, för det priset får alla på företaget gå en utbildning.

Grafik som visar resultat från tidigare projektomgång av Affärskraft Värmland. 49 procent ökade sin omsättning, 29 procent den avlönade arbetstiden och 96 procent av deltagarna upplevde att utbildningarna skapat nytta.

Enkelt att delta

Deltagande i projektet sker i fyra steg. Vid anmälan bokar den som äger eller driver företaget in sig till en företagsanalys. Företagsanalysen leds av en erfaren processledare och sker i grupper om 8-12 företag. Analysen pågår under en halvdag där deltagarna går igenom var företaget befinner sig idag, vart de vill att företaget ska vara om tre år och vilka hinder som de behöver ta sig förbi för att nå dit.

Under företagsanalysen får deltagarna en mall och verktyg för att fortsätta analysen på hemmaplan. Tillsammans med medarbetarna tar företagsledaren fram en utvecklingsplan för kompetensutveckling. Utifrån planen väljer de anställda en utbildning att anmäla sig på.

Utbildningar som gör dig mer affärsmässig

Utbildningarna är skräddarsydda för att passa småföretagare och finns inom områdena försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi och Officepaketet. Alla på företaget får chansen att gå en varsin utbildning, men det är inget krav att samtliga anställda ska delta.

Efter genomförda utbildningar finns möjlighet till uppföljning med processledare. Uppföljningen hjälper företaget att på bästa sätt ta tillvara medarbetarnas nya kompetenser.

Åttahundra utbildningsplatser

Under de tre år som projektet pågår kommer 800 personer på värmländska solo- och mikroföretag få möjlighet att gå en utbildning. Eftersom det finns ett begränsat antal platser är det först till kvarn som gäller. För mer information, besök www.affarskraftvarmland.se.

EU_lite-100x93

 

jail