Elektrifiering i Värmland

Elpriser och elförsörjning är ett högaktuellt ämne just nu, både i Sverige och globalt. Men vilka förutsättningar har Värmland för att ligga i framkant? Och hur kan vi vara en attraktiv region för befintliga och nya (elintensiva) industrier?

Elektrifiering i Värmland

Datum:

11 november, kl. 08.15-09.30

Plats:
Scandic Winn, Karlstad. Eller delta digitalt via Zoom.

Elförbrukningen har i princip varit konstant sedan 1990 trots stora ökningar av både BNP och befolkning. Nu pekar samtliga framtidsscenarier på en väsentligt ökad förbrukning, eftersom elektrifiering är ett av de viktigaste verktygen för att minska klimatpåverkan. Både industrin och transportsektorn ska elektrifieras. Men hur ser behoven ut? Och hur ska elen produceras?

Under det här seminariet diskuterar vi, tillsammans med representanter från energibolag, elnätsbolag, industrin och transportsektorn hur läget ser ut i Värmland och pratar om vad som behövs göras framåt.

Medverkar på seminariet gör:

Erik Kornfeld, vd Karlstads Energi

Per Selldén, chef för anslutningar industri och produktion på Ellevio

Lars Reinholdsson, vd LBC Frakt

Marie Morin, platschef Stora Enso Skoghall

För vem?

Seminariet är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland.

Vi ser gärna att du kommer och äter frukost tillsammans med oss, men för den som inte har möjlighet går det bra att också delta digitalt.

Har du några frågor angående seminariet, hör av dig till Frida Johansson, 070- 618 77 22, frida@handelskammarenvarmland.se.

Kontaktpersoner:
Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Eventkoordinator