Läget i svensk ekonomi – träff med Riksbanken

Höjda räntor, i kombination med hög inflation och höga energipriser, slår hårt mot företag och privatpersoner. Hör vice Riksbankschef Martin Flodén och tre värmländska företag ge sin syn på konjunkturen, det osäkra läget framåt och kommande beslut kring styrräntan.

Läget i svensk ekonomi – vad har vi att vänta?

Datum:

1 december 2022, kl. 08.15-09.15 (frukost serveras från 07.50 för dig som deltar på plats)

Plats:
Digitalt via Zoom. Scandic Winn (fullbokat). Mejla oss om du vill ställa dig på väntelistan för att delta på Scandic Winn.
Pris:
Kostnadsfritt
Sista registreringsdagen har passerat.

Inflationen 2022 är den högsta på 30 år. En inflation som eldas på av höga energipriser och är utbuds-, snarare än efterfrågedriven. Upprepade gånger har inflationen blivit högre än Riksbankens prognoser. Efter rekordhöga 9,7 procent i september backade inflationen något i oktober, till 9,3 procen. Minskningen till trots beslutade Riksbanken vid sitt penningpolitiska möte den 23 november att höja styrränta med 0.75 punkter.

Så hur resonerar Riksbanken när inflationstrycket är högt samtidigt som konjunkturen viker ner? Och vilka är de största orosmolnen för svensk ekonomi? Martin Flodén berättar hur Riksbanken tänker framåt och ger sin syn på hur vi tillsammans ser till att det blir en inbromsning och inte en kraschlandning. Riskerar lågkonjunkturen bli än värre om räntehöjningarna fortsätter in på nästa år, trots svaga konjunktursignaler och en inflation som hållas uppe av höga energipriser?

Tre värmländska röster

Med oss under morgonen har vi representanter från tre värmländska företag. Josefin Knarrström Bergh, Wermlands Invest, Eva-Klara Blomberg Högväg, Husbilslandet och Mathias Larsson, AnVa Polytech berättar hur inflationen, räntehöjningarna och energipriserna påverkar dem och deras branscher. Hur ser de på Riksbankens förda penningpolitik och vad tror de kommer hända den närmaste tiden?

INFLATIONSORDLISTA

Inflation: En ökning av den allmänna prisnivån, pengarna minskar i värde och man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Om priserna stabiliseras på en hög nivå ökar inte inflationen.

Utbudsdriven inflation: Inflationen beror på ökade produktionskostnader, som att priset på olja eller livsmedel stiger, vilket gör att producenter och återförsäljare höjer priserna.

Efterfrågedriven inflation: Efterfrågan på varor och tjänster ökar i en takt som gör att produktionen inte hänger med, och priserna höjs på grund av hög efterfrågan.

Platserna på Scandic Winn är fullbokad, men om du vill kan du ställa dig på reservlistan, så hör vi av oss om vi får avbokningar. Mejla i så fall till alexandra@handelskammarenvarmland.se. Det går fortfarande att anmäla sig att delta digitalt.

Sista registreringsdagen har passerat.
Kontaktpersoner:
Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Internationell handel

Mikael Björemo

Ansvarig marknad och event