Market Update: Indien

Hur ser läget ut i Indien? Genom vår Market Update får du en uppdaterad koll på hur situationen ser ut i landet.

Internationellt ingår Handelskammaren Värmland i ett nätverk med 12 000 handelskamrar i världen med 50 000 000 medlemsföretag. På vårt webbinarium ”Market update” kommer du att träffa en svensk handelskammare på just den aktuella marknaden.  Under mötet kommer du få en aktuell marknadsöverblick från insidan, samt en möjlighet att ställa frågor direkt till de som är experter.

Indien är världens, till yta sett, 7e största land. Handeln mellan Sverige och Indien har ökat under senare år och många svenska företag har valt att etablera sig i Indien. År 2018 var antalet ca 180, vilka tillsammans direkt sysselsätter ca 200 000 personer i Indien. Fler och fler indiska företag gör också investeringar i Sverige, framför allt inom IT-sektorn.

Vi kommer på denna träff att ha med oss The Swedish Chamber of Commerce India och de kommer att besvara frågor så som: Vilka branscher är heta? Hur ser läget i landet ut för företag just nu i dessa ”Coronatider”? Vad ska företag tänka på om man är intresserad av att göra affärer på den indiska marknaden? Svenska Handelskammaren i Indien jobbar med att möjliggöra, främja och uppmuntra svenska företag att driva hållbart långsiktiga företag i Indien. De har medlemmar från alla sektorer och etableringsstadier i Indien.

Föreläsare:

Sara Larsson har jobbat som VD på Handelskammaren i Indien sedan 2014, men har jobbat med Indien sedan 2003 och det har nu blivit hennes andra hem. Tidigare har Sara bland annat jobbat på flera ledande befattningar inom Ericsson i både Sverige och Indien samt med ett NGO i Delhi som hjälper kvinnor och flickor som på olika sätt har haft det tuff eller råkat illa ut.

Detta seminarium hålls digitalt. Du kommer några dagar innan träffen att få en länk till mötet.

Kontaktperson: Henrik Kihlström Henrik@handelskammarenvarmand.se och Alexandra Pfeiffer alexandra@handelskammarenvarmland.se.

Kontaktperson:
Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Internationell handel