Utmaningen med närvarande ledarskap på distans

I spåren av Corona jobbar allt fler medarbetare idag på distans. Den digitala utvecklingen som skett skapar möjligheter till olika sätt att mötas och arbeta men att ha medarbetare spridda på olika platser kan också innebära vissa utmaningar, inte minst utifrån ett ledarperspektiv.

Välkommen till ett samtal under ledning av Lena Larsson, LLK Konsult AB, där Lena, tillsammans med Agneta Agnemyr, Rejlers Sverige, och Fredrik Wahlqvist, PPS Consultning AB, utifrån ett ledarperspektiv diskuterar och delar med sig av sina egna erfarenheter och tankar. De kommer också ge dig konkreta och praktiska tips för att möta utmaningen med ett närvarande ledarskap på distans.

Medverkande:

Fredrik Wahlqvist, PPS Consultning AB – konsult med fokus på projektledning, partnering o samverkan

Lena Larsson, LLK Konsult AB – konsult inom lednings- och verksamhetsstöd samt styrelsearbete

Agneta Agnemyr, Rejlers Sverige – HR-chef

Kontaktperson:
helena englund

Helena Englund

Utbildningsansvarig
Kanske kan även dessa utbildningar intressera dig?