Årsavgiften för ett medlemskap består av två delar:

  • medlemsavgift på 200 kronor per år som betalas in en gång. Medlemsavgiften är avdragsgill och ingen moms tillkommer.
  • serviceavgift per år, som grundar sig på det antal anställda företaget har i Värmland. Serviceavgiften är avdragsgill och moms tillkommer.

Serviceavgift utifrån företagets storlek:.

Antal anställda Serviceavgift 2019
0-1 2 750 kronor
2-5 2 900 kronor
6-10  3 755 kronor
11-25 4 830 kronor
26-50 6 425 kronor
51-100 10 750 kronor
101-200 15 050 kronor
201-400  26 900 kronor
401-600 41 500 kronor
601- 800 65 100 kronor
801- 70 800 kronor

Offentliga organisationer är också en viktig del av nätverket

Handelskammaren Värmland är en medlemsorganisation för företag. Myndigheter, föreningar och offentliga organisationer kan teckna ett associerat medlemskap. Associerade medlemmar har alla medlemsförmåner som företagen har, men saknar rösträtt på årsmötet. Avgiften för associerat medlemskap är 5 400kr/år.

Så länge gäller medlemskapet

Medlemskapet är löpande från det datum du ansöker och förlängs automatiskt varje år. För att avsluta ditt medlemskap i Handelskammaren Värmland skickar du ett mail med uppsägning innan medlemskapet löper ut. Påbörjar du medlemskapet den 1 maj så måste du säga upp medlemskapet senast den 30 april.

– Vi tror att Handelskammaren kan fungera som ett bra bollplank, en dörröppnare och även bidra med t.ex. utbildningar för personalen!

Pauline Grindvall, My Perfect Day

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation). De personliga uppgifter vi hanterar är de som vi bedömer viktiga för att kunna ge dig en så bra service som möjligt. Det kan till exempel vara i samband med våra nätverksträffar och utbildningar.
Läs gärna vår integritetspolicy för mer information.

Har du frågor om vad detta innebär eller vill veta vilka personuppgifter vi behandlar kopplat till ditt medlemskap? Välkommen att höra av dig till: info@handelskammarenvarmland.se eller ringa: 054-22 14 80.

Kontaktperson

Eva Johansson
070-574 56 04

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail