Så jobbar vi med anledning av Covid-19

Hösten är för många av oss oviss och det är svårt att planera inför den. Därför har vår Mötesplats med utbildningar, seminarier och nätverksträffar i höst flexibla upplägg, redo för att kunna mötas på plats eller digitalt. De flesta arrangemang kommer i grunden att vara hybrida, för att du ska kunna delta på det sätt som passar dig allra bäst.

Vi vill att du ska få en trygg upplevelse på våra utbildningar och nätverksträffar och vi har din och allas säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Rådande situation förutsätter att vi alla tar ansvar och fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer avseende covid-19.

I det fall det uppstår restriktioner som begränsar exempelvis resande eller sammankomster i mindre grupper kommer vi att genomföra utbildningarna och nätverksträffarna helt digitalt, alternativt flyttas de framåt i tiden. Detsamma gäller om det uppkommer andra saker som ger anledning till förändring av genomförandet av våra olika arrangemang. 

Vi vill att du ska få en trygg upplevelse på våra utbildningar och nätverksträffar!

I samverkan med våra samarbetspartners, utbildare och föreläsare vidtar vi åtgärder för att inte bidra till smittspridningen och för att säkerställa att du får en trygg upplevelse på våra arrangemang. Vi begränsar också bland annat antalet deltagare, bord och stolar placeras med lämpligt avstånd enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, lokalerna rengörs extra noggrant inför varje tillfälle och handdesinfektion finns alltid tillgängligt i och i nära anslutning till lokalen.

Om du har anmält dig till ett arrangemang och har sjukdomssymtom, även lindriga sådana, ska du inte komma till träffen utan stanna hemma eller delta digitalt om det är möjligt. Kontakta oss om detta skulle inträffa, så försöker vi hitta ett alternativ för dig som passar. 

Har du frågor kring vårt sätt att arbeta eller har andra funderingar är du varmt välkommen att höra av dig!

Kontakta mig!
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig
Kontakta mig!

Mikael Björemo

Ansvarig marknad och event (föräldraledig)