Bra att veta angående Covid-19

Hösten är för många av oss oviss och det är svårt att planera inför den. Det tycker vi också. Därför har våra utbildningar och seminarier i höst flexibla upplägg, redo för att kunna mötas på plats eller digitalt. 

Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det uppstår restriktioner som begränsar exempelvis resande eller sammankomster i mindre grupper kommer utbildningarna istället att genomföras online, alternativt flyttas framåt i tiden. Detsamma gäller om det uppkommer andra saker som ger anledning till förändring av genomförandet av våra utbildningar. 

Vi vill att du ska få en trygg upplevelse på våra utbildningar!

Rådande situation förutsätter att vi alla tar ansvar och fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer avseende covid-19.

I samverkan med våra samarbetspartners och utbildare vidtar vi åtgärder för att inte bidra till smittspridningen och för att säkerställa att du får en trygg upplevelse på våra utbildningar. Vi begränsar bland annat antalet deltagare, bord och stolar placeras med lämpligt avstånd enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, lokalerna rengörs extra noggrant inför varje utbildningstillfälle och handdesinfektion finns alltid tillgängligt i och i nära anslutning till utbildningslokalen. Olssons Bazar säkerställer också att alla måltider i samband med utbildningen hanteras på ett lämpligt sätt.

Om du har anmält dig till en utbildning och har sjukdomssymtom, även lindriga sådana, ska du inte komma till utbildningstillfället utan stanna hemma. Kontakta oss om detta skulle inträffa, så försöker vi hitta alternativ för dig. 

Har du frågor kring vårt sätt att arbeta eller har andra funderingar är du varmt välkommen att höra av dig!

Kontakta mig!
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig