Elin Wirén och Eva-Klara Högväg, Carat Consulting

En bra arbetsmiljö är lönsamt och kul!

Arbetsmiljöarbete är förmodligen inte det första du tänker på om du vill utveckla ditt företag. Men det kanske borde vara det. Det blir lönsamt att ha en bra arbetsmiljö eftersom medarbetarna då är friskare, mer engagerade och produktiva. Det säger Eva-Klara Blomberg Högväg, på Carat Consulting i Kristinehamn som jobbar med arbetsmiljöarbete. 

Vill utveckla människor

Eva-Klara vill utveckla människor. Länge jobbade hon på en av Sveriges storbanker som ledare, men 2018 var det dags för något annat. Efter en KBT-utbildning slog hon sig ihop med Susanne Forsberg och startade Carat Consulting för att jobba med utveckling av ledarskap, team, platser och arbetsmiljö. I september stärkte de bolaget med Elin Wirén som är arbetsmiljöstrateg som arbetat både operativt och strategiskt med arbetsmiljö.

Ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet

I Sverige ska alla företag bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Men vad är en god arbetsmiljö?

– Det finns flera delar. Dels handlar det om att du inte ska bli sjuk eller skada dig på arbetet men även hur vi samspelar och pratar med varandra och hur arbetet ordnas, styrs och kommuniceras. Det handlar om att alla ska ha rätt förutsättningar för att göra sitt jobb med en sund arbetsbelastning, bra hjälpmedel och riskmedvetenhet. Ingen ska bli kränkt på jobbet och det ska finnas tydliga rollbeskrivningar och mål, så att alla medarbetare har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Eva-Klara.

För hög arbetsbelastning kostar pengar

Ett stort problem bland svenska företag är att arbetsbelastningen ofta upplevs för hög. Mellan 10 till 40 procent av chefer och medarbetare har mer jobb än de klarar av. Det leder till stress, sjukskrivningar och lägre produktivitet. För ett företag med 50 anställda och en snittlön på 30.000 kr så kostar det 1,3 miljoner kronor om året om 40% av medarbetarna upplever en hög grad av stress över tid. 

– Många mindre företag saknar kunskap och har heller inte tid att lägga på de här frågorna. De har kanske inte en HR-ansvarig som de kan ta hjälp av, så VD:n får ta allt ansvar, menar Eva-Klara.

Roligt och med mycket energi

Nu vill Carat Consulting utbilda chefer och ledare så att de lär sig hur man kan arbeta systematiskt för att utveckla sin arbetsmiljö.

– Utbildningen handlar om att få med arbetsmiljöarbetet i affärsplanen och få upp motivationen så att det här blir kul att jobba med. Vi gör det här på ett roligt sätt och med mycket energi, säger Eva-Klara.

Teoretisk grund och praktiskt arbete

Under utbildningen läggs först en teoretisk grund. Sedan får varje deltagare arbeta praktiskt med sin egen organisation och utifrån verktyg som hjälper dem att få med sig medarbetarna på tåget. 

– Dessutom kommer vi gå djupare i hur man kan förebygga psykisk ohälsa. Den höga stressnivån som många upplever behöver vi arbeta med på allvar, avslutar Eva-Klara.