granqvists

Granqvists handskar gör avtryck globalt

BERÄTTELSEN OM VÄRMLAND

Det började med att han ville bli bäst i världen på längdskidor, men tyckte att handskarna var för dåliga. Resten är numer historia för Lasse Granqvist. Även om han själv inte hamnade på OS-pallen så gör hans handskar det. Hela 60% av alla guldmedaljörer på längdskidor vid OS 2018 bar Granqvists längdskidhandskar (under varumärket LillSport).

- Man vinner inga guld utan våra handskar, ler Lasse Granqvist, vd och ägare av Granqvists.

Vi lyckades fånga Lasse på plats på huvudkontoret i Karlstad, nyss hemkommen från fabriken i Polen och snart på väg till den nya i Etiopien. Att det är ett familjeföretag känns i väggarna och vid sidan av kontorets strategidokument, ordrar och avtal finns det plats på kontoret för både familjemedlemmar och katt. Lasse Granqvist grundade företaget i mitten av 80-talet via, som han själv kallar det, diverse bananskal och driver nu ett av Europas största handskföretag sett till produktion.

- Granqvists skapades ur ett behov av bättre längdskidhandskar. Brukarnas behov är fortfarande vår själ och vårt hjärta, förklarar Lasse Granqvist

- Vi vill inte konkurrera med pris, utan fokuserar istället på att ge vår kund en så optimal produkt som möjligt, ner till varje skräddarsydd söm.

Utvecklingsledande

De flesta av oss har nog främst sett handskarna på våra skidstjärnor, som Charlotte Kalla och Gunde Svan, men storsäljarna är annars olika typer av specialskyddshandskar såsom polishandskar, militärhandskar och brandhandskar.

- Vad gäller brandhandskar har vi en utvecklingsledande position och vi ser att vi kommer att växa mycket inom det här segmentet, säger Lasse.

Egen produktion

Vid sidan av konsumenterna är det produktionen som gör Granqvists. Därför tillverkas alla produkter i de egna fabrikerna i Polen och Etiopien. Kvaliteten är avgörande, men också de närmare 300 medarbetarna som arbetar i produktionen.

- Som arbetsgivare måste vi konkurrera med annat än lön för att skapa en hållbar verksamhet och vi jobbar mycket för att skapa en miljö där våra medarbetare trivs.

Några dagar tidigare hade Lasse agerat tomte och med två stora hästar och släde kört in på fabriksgolvet i anläggningen i Polen, för att fira jul med personalen där.

- Jag tror att sånt bidrar till en fin stämning!

Think global act local

På plats finns också dottern Linnea, som ansvarar för bland annat hållbarhetsfrågorna. Hon menar att det sociala ansvaret är stort när man driver fabriker som också motsvarar en stor andel av byns arbetstillfällen. När den nya anläggningen i Etiopien byggdes var detta viktigt.

- Fabriksbygget är delvis finansierat av Sida, som vill skapa förutsättningar för Etiopien att exportera fler färdiga produkter och inte bara råvara, förklarar Linnea Granqvist.

- FNs globala hållbarhetsmål har följt oss hela vägen och det har varit ett omfattande arbete med många perspektiv under resans gång, fortsätter hon.

Det har handlat om allt från arbetsförhållande till vattenrening och energianvändning. På fabrikstaket finns stora solpaneler som gör anläggningen helt självförsörjande på el.

- För oss är det viktigt att det känns rätt i magen och att vi bidrar till att världen blir lite bättre, säger Lasse Granqvist.

Ökad efterfrågan

Att kvalitet och hållbarhet länge varit viktiga ledstjärnor för Granqvists ger ett allt större avtryck i orderboken.

- Många stora organisationer har höga krav på såväl tillverkningsprocess som klimatavtryck och etisk handel. Vi som inte bara har fokuserat på att pressa priserna har ett försprång, förklarar Linnea.

Därför ligger det nu stora beställningar från kunder inom bland annat olika försvarssegment i orderboken och det är bråda dagar hos Granqvists.

- Nu när vi har två fabriker i drift är det full gas som gäller. Vi räknar med att öka med 25 procent, både vad gäller produktion och omsättning, avslutar Lasse Granqvist.