Malin Thorsén bright planet

Hallå där, Malin Thorsén...

BERÄTTELSEN OM VÄRMLAND

... kommunikations- och hållbarhetskonsult på Bright Planet, hur har år 2019 varit för din del?

- Det har varit bra! Hållbarhetsfrågan börjar bli allt viktigare på företagens agendor och det känns både kul och viktigt att den lyfts.

Du arbetar som konsult inom både hållbarhet och kommunikation. Vad är det ditt företag gör, mer konkret? 

- Jag hjälper företag med, bland annat, hållbarhetsredovisning, rådgivning inom hållbarhetsarbete och kommunikationen kring den. Jag håller även i seminarier och utbildningar inom hållbarhet, som kan sträcka sig inom en och samma organisation men också som utbildare för andra organisationer. Däribland de utbildningar jag håller för Handelskammaren Värmland i mars och oktober. Men ibland kan det också handla om att, helt enkelt, väcka frågan och få företag och organisationer att börja tänka annorlunda.

Hur viktigt är det för företag att jobba med hållbarhetsfrågorna mer aktivt idag? 

- Extremt viktigt. Dels handlar det om ett rent lönsamhetsperspektiv. En hållbar verksamhet är mer långsiktig och anpassad till framtidens utmaningar. Om vi får nya politiska beslut och andra krav som faktiskt följer de globala överenskommelser som finns i Agenda 2030 och tvågradersmålet, vad händer med just ditt företag då? Hur påverkas ni? Troligen kommer det att behöva ske förändringar.

I rekryteringsprocessen, då?

- Det är också allt viktigare ur en arbetsgivarsynpunkt, då många ur den generation som är på väg in i arbetslivet nu anser att hållbarhetsfrågor som allt viktigare när de väljer jobb. Ett företag som inte har ett uttalat hållbarhetsarbete kan hamna på efterkälken när det kommer till att rekrytera kompetens.

Hur ser 2020 ut för din del?

- Det ser spännande ut, men vi har också stora utmaningar framför oss. Vi måste, tillsammans, ta oss an frågan kring hållbarhet för att skapa en värld där även våra framtida generationer kan leva i. Det finns goda krafter och många viktiga lösningar där ute, det både tror och hoppas jag på.