Handelskammaren – Kalender | 2018-01-18

Affärskraft Värmland - Företagsanalys 2018-01-18

Företagsanalys är det första steget som ingår när företaget anmält sig till Handelskammarens kompetensutvecklingsprojekt Affärskraft Värmland.

Syftet med företagsanalysen är att hjälpa dig som äger eller driver företaget att identifiera vilka åtgärder och resurser som behövs för att skapa tillväxt och utveckling i företaget. Den hjälper dig att ta reda på vilka kompetenser du och dina medarbetare är i störst behov av, och ger dig verktyg för att du själv ska kunna fortsätta analysera och affärsutveckla din verksamhet.

Vi inleder med att kartlägga företagets nuläge. Därefter tar du fram ett önskat läge för företaget. Hur vill du att företaget skall se ut och fungera i framtiden? Det tredje steget handlar om hinder som står i vägen för en önskad utveckling och det fjärde steget behandlar resurser, såväl befintliga som nya som behövs för att nå ett önskat läge.

Under företagsanalysen får du verktyg för att fortsätta analysen på hemmaplan. Tillsammans med medarbetarna tar du sedan fram en utvecklingsplan för kompetensutveckling. Utifrån planen väljer du vilka utbildningar företaget har störst nytta av.

Utbildning inom fem områden

Alla anställda på företaget erbjuds en utbildning. Utbildningar är skräddarsydda för att passa småföretagare och finns inom områdena försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi och Officepaketet.

Efter genomförda utbildningar finns även möjlighet till en uppföljning med processledare. Uppföljningen ska hjälpa företaget att på bästa sätt ta tillvara medarbetarnas nya kompetenser.

Affärskraft Värmland

Under de tre år som projektet pågår kommer 800 ägare och anställda på värmländska solo- och mikroföretag få möjlighet att gå en utbildning. Eftersom det finns ett begränsat antal platser är det först till kvarn som gäller.

Affärskraft Värmland är ett kompetensutvecklingsprojekt för dig som äger eller arbetar på ett företag med upp till 9 årsanställda, med säte i Värmland. Genom projektet får du möjlighet att öka företagets och din egen konkurrenskraft genom utbildningar som gör dig mer affärsmässig.

Affärskraft Värmland medfinansieras av Europeiska Socialfonden, vilket gör att kostnaden att delta är låg. Soloföretag betalar 1 000 kronor och mikroföretag 2 000 kronor. I priset ingår företagsanalys, en utbildning per anställd och uppföljning.

Läs mer om Affärskraft Värmland här

Datum: 2018-01-18
Tid: 08:30 - 12:30
Plats: Clarion Collection Hotel Drott, Karlstad

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail