Handelskammaren – Kalender | 2018-11-08

Utbildning: Arbetsrätt - en introduktion

För att du som arbetsgivare ska kunna ta till vara dina intressen, undvika onödiga (och ofta kostsamma) konflikter och veta vilka rättigheter och skyldigheter du har - då är det viktigt att ha en grundläggande kunskap inom arbetsrätten.

Under en heldag kommer du få en introduktion och grundläggande kunskap om vad du behöver tänka på inför, under och vid slutet av en anställning. Tanken med dagen är att du ska känna dig tryggare inom frågor som berör personal och att du därigenom blir stärkt i din roll som arbetsgivare och/eller chef.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är relativt ny i din roll med att ha personalansvar eller som önskar grundläggande kunskaper inom arbetsrätt. Den vänder sig också till dig som planerar att anställa medarbetare eller som helt enkelt är nyfiken på vad det kan innebära att ha personalansvar.

Innehåll och upplägg

Under dagen kommer bland annat följande områden att belysas och diskuteras;

08:30 Välkommen

 

Del 1 – Att tänka på INFÖR en anställning.
  • Till exempel: vad det innebär att vara arbetsgivare, det skriftliga anställningsavtalets betydelse, möjligheter och begränsningar vid val av anställningsform och företagets behov av att skydda sin verksamhet genom särskilda klausuler i anställningsavtalet
Del 2 – Att tänka på UNDER anställningen
  • Till exempel: innebörden av arbetstagarens lojalitetsplikt mot arbetsgivaren, arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, arbetsgivarens skyldigheter gentemot fackförbund och värdet av goda rutiner för att stärka sin position vid uppsägning/avskedande
Del 3 – Att tänka på vid SLUTET av anställning
  • Till exempel: de olika sätten att avsluta en anställning (saklig grund, avskedandegrund, överenskommelse), de formella stegen som måste vidtas enligt lag och skyldigheter gentemot fackförbund.
15:00 Mingel, frågor och utbyte av erfarenheter
16:00 Dagen avslutas

Under dagen varvas teori med praktiska exempel från verkligheten, och det finns möjlighet att ställa frågor. Dagen avslutas med ett mingel där du har möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera frågor med Therese och andra deltagare.

Utbildare

Therese Solin är arbetsrättsspecialist på Hamilton

Advokatbyrå Karlstad. Innan hon började på Hamilton i april 2018 var hon verksam som arbetsrättspecialist på en större affärsjuridisk byrå i Stockholm, där hon har arbetat sedan 2010. Hon har också tjänstgjort i Attunda tingsrätt som tingsnotarie och bland annat handlagt arbetstvister.

Varmt välkommen!

Foto: Daniel Dahlgren

 

Information & anmälan

2018-11-08, 08:30-16:00

Tullhusgatan 1 A, Karlstad

Pris: 3995 kronor per person exkl moms för medlemmar och 5995 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika och lunch samt tilltugg vid minglet

Medlem i Handelskammaren Värmland? Här kan du se om ditt företag är medlem i Handelskammaren Värmland.

Bokningsvillkor: Anmälan senast 30 oktober via formuläret nedan. Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Fler tillfällen: Denna utbildning genomförs även den 14 mars 2019 – Läs mer

Eventanmälan

  • Jag samtycker till att de bilder som tas under träffen och där jag deltar, får användas i Handelskammaren Värmlands sociala medier, nyhetsbrev, webb, app och tryckta material så som verksamhetsberättelse etc.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail