Handelskammaren – Kalender | 2020-02-12

Ekonomi och lönsamhet

Välkommen till en handfast utbildning i ekonomi, där du bland annat får förståelse för vad som driver lönsamhet i er verksamhet.

Under två heldagar kan du utveckla och fördjupa dina kunskaper i ekonomi, för att med det som verktyg förstå och påverka er lönsamhet. Utbildningen förklarar svåra samband på ett enkelt sätt, varvar teori med praktik och kopplar till deltagarnas egen verksamhet.

Kunskapsmål

Du kommer att få förståelse för hur ekonomin växer fram i ett företag och hur ekonomin påverkas av och speglar verksamheten. Efter kursen kommer du att känna dig mer bekväm när företagets ekonomi diskuteras. Det blir begripligt att läsa och diskutera ekonomisk information tillsammans.

För vem?

Utbildningen vänder sig till och passar alla på företaget, oavsett om du har ekonomiskt ansvar eller ej. Kanske är du ny som vd, har en ny roll i din anställning med större ekonomiskt ansvar eller är egen företagare?

Tidigare deltagare i utbildningen har bland annat varit VD:ar, styrelseledamöter, ledningsgrupper, avdelningschefer, egna företagare och dess medarbetare – oavsett roll har du nytta av att förstå mer om företagets ekonomi.

Utbildningsansvarig

Anna Bohman
Anna Bohman, ägare av och ansvarig för verksamheten i Ekonomipartner Karlstad AB. Anna är civilekonom och har under snart trettio år arbetat med ekonomi i företag av olika storlekar och i varierande branscher. Genom Ekonomipartner arbetar hon som outsourcad ekonomiansvarig i ett antal företag, med 1-15 anställda.

Anna har under årens lopp utformat och anpassat utbildningar för att öka förståelsen för ekonomi på alla nivåer i företagen; Bland annat för Ledningsgrupper, styrelser, produktionsledare, administratörer, säljare. Såväl för personer med ekonomiskt ansvar som andra medarbetare har gått hennes kurser – alla påverkar företagets ekonomi.

Innehåll och omfattning (2 dagar)

Läs mer

Verksamhet och ekonomi

Övergripande, gemensam förståelse för hur ekonomin växer fram i ett företag. Hur ekonomin påverkas av och speglar verksamheten.

Lönsamhet

Vad är lönsamhet? Lönsamhet som mål!
Vilka förväntningar på lönsamhet har ägaren av företaget?
Hur mäter vi lönsamhet och vad är tillräcklig, hållbar lönsamhet?
Ekonomiska begrepp

Definition och förståelse av företagsekonomiska begrepp.

Intäkter, kostnader, resultat
Tillgångar, skulder, eget kapital
Investering, avskrivning, mfl
Ekonomiska samband
Definition av viktiga nyckeltal och hur kan vi tolka och använda oss av dem

Kassaflöde

Vad är kassaflöde, likviditet och hur kan vi påverka dem?

Ekonomisk uppföljning – ekonomisk information som beslutsunderlag

Vilken information ger de ekonomiska rapporterna?
Vad tjänar vi pengar på?
Efterkalkyler – utvärdering

Ekonomisk planering – förkalkyler och budgetering

Hur kan man arbeta med budget – är det nödvändigt?
Förkalkyler och kostnadsberäkningar?

Hemarbete mellan kurstillfällen: Analys av ekonomiskt nuläge i det egna företaget

Varmt välkommen!

 

Här kan du läsa mer om Anna och om att skapa en god ekonomi och lönsamhet

 

Kontaktperson

Helena Englund
054-22 14 81 | 072-561 40 85

Information & anmälan

2020-02-12, 08:30-16.00

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Pris: 8200 kronor per person exkl moms för medlemmar och 11 990 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika och lunch.

Datum: OBS! Utbildningen är uppdelad på två tillfällen – 12 och 19 februari 2020, kl 08.30-16.00

Medlem i Handelskammaren Värmland? Här kan du se om ditt företag är medlem i Handelskammaren Värmland.

Anmälan: Din anmälan vill vi ha senast 6 februari.  Utbildningen har ett begränsat antal platser och det finns några platser kvar!

Är du intresserad av att delta på utbildningen men vill veta lite mer innan du anmäler dig?  – Hör av dig till Helena Englund, 072-561 40 85, helena@handelskammarenvarmland.se

Bokningsvillkor: Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

 

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail