Handelskammaren – Kalender | 2020-02-12

Ekonomi och lönsamhet

Välkommen till en handfast utbildning i ekonomi, där du bland annat får förståelse för vad som driver lönsamhet i er verksamhet.

Under två heldagar kan du utveckla och fördjupa dina kunskaper i ekonomi, för att med det som verktyg öka er lönsamhet. Utbildningen förklarar svåra samband på ett enkelt sätt, varvar teori med praktik och kopplar till deltagarnas egen verksamhet.

Det bästa ur Affärskraft

Våra utbildningar i projektet Affärskraft har genomgående fått toppbetyg från deltagarna och skapat positiva effekter hos företagen. Därför tar vi nu konceptet vidare och erbjuder dessa utbildningar för ännu fler!

Kunskapsmål

Du kommer att få förståelse för hur ekonomin växer fram i ett företag och hur ekonomin påverkas av och speglar verksamheten. Efter kursen kommer du att känna dig mer bekväma när företagets ekonomi diskuteras. Det blir begripligt att läsa och diskutera ekonomisk information tillsammans.

För vem?

Utbildningen vänder sig till och passar alla på företaget, oavsett roll och även du som är ekonomiansvarig kan delta.

Utbildningsansvarig

Anna Bohman
Anna Bohman, ägare av och ansvarig för verksamheten i Ekonomipartner Karlstad AB. Anna är civilekonom och har under snart trettio år arbetat med ekonomi i företag av olika storlekar och i varierande branscher. Genom Ekonomipartner arbetar hon som outsourcad ekonomiansvarig i ett antal företag, med 1-15 anställda.

Anna har under årens lopp utformat och anpassat utbildningar för att öka förståelsen för ekonomi på alla nivåer i företagen; Bland annat för Ledningsgrupper, styrelser, produktionsledare, administratörer, säljare. Såväl för personer med ekonomiskt ansvar som andra medarbetare har gått hennes kurser – alla påverkar företagets ekonomi.

Innehåll och omfattning (2 dagar)

Läs mer

Verksamhet och ekonomi

Övergripande, gemensam förståelse för hur ekonomin växer fram i ett företag. Hur ekonomin påverkas av och speglar verksamheten.

Lönsamhet

Vad är lönsamhet? Lönsamhet som mål!
Vilka förväntningar på lönsamhet har ägaren av företaget?
Hur mäter vi lönsamhet och vad är tillräcklig, hållbar lönsamhet?
Ekonomiska begrepp

Definition och förståelse av företagsekonomiska begrepp.

Intäkter, kostnader, resultat
Tillgångar, skulder, eget kapital
Investering, avskrivning, mfl
Ekonomiska samband
Definition av viktiga nyckeltal och hur kan vi tolka och använda oss av dem

Kassaflöde

Vad är kassaflöde, likviditet och hur kan vi påverka dem?

Ekonomisk uppföljning – ekonomisk information som beslutsunderlag

Vilken information ger de ekonomiska rapporterna?
Vad tjänar vi pengar på?
Efterkalkyler – utvärdering

Ekonomisk planering – förkalkyler och budgetering

Hur kan man arbeta med budget – är det nödvändigt?
Förkalkyler och kostnadsberäkningar?

Hemarbete mellan kurstillfällen: Analys av ekonomiskt nuläge i det egna företaget

Varmt välkommen!

 

Här kan du läsa mer om Anna och om att skapa en god ekonomi och lönsamhet

Med reservation för ändringar.

Kontaktperson

Helena Englund
054-22 14 81 | 072-561 40 85
Datum:
2020-02-12
Tid:
08:30-16.00
Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad
Pris:
Uppdateras inom kort
Övrig info:

Datum: OBS! Utbildningen är uppdelad på två tillfällen – 12 och 19 februari 2020, kl 08.30-16.00

Medlem i Handelskammaren Värmland? Här kan du se om ditt företag är medlem i Handelskammaren Värmland.

Anmälan: Är du intresserad av att delta på utbildningen – vänligen maila helena@handelskammarenvarmland.se

Bokningsvillkor: Anmälan senast 28 januari 2020.  Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

 

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail