2017-10-18

Kalender och Nyheter

Möt UF-företag Arvika

Det finns ett behov av att koppla ihop skola och näringsliv och att förbättra nätverket mellan de yrkeserfarna, med sina erfarenheter och kunskaper, och de unga företagarna med sina nya idéer och visioner. Därför bjuder Handelskammaren, tillsammans med Ung Företagsamhet Värmland, in till Advisory Camps.

Träffa UF-företag i Arvika
Att redan i skolan få praktisk träning i företagande har en positiv effekt påelevernas framtidspotential, och det genererar stora samhällsvinster. Genom företagandet utvecklar eleverna förmågor, kunskaper och insikter som dagens arbetsgivare efterfrågar. Under den här frukosten har du möjlighet att under trivsamma former träffa ortens unga företagare. Kontaktskapandet sker i form av speed-dating och du och eleverna får information om ”vad” det innebär att vara UF-rådgivare, samt ”hur” man kan arbeta i praktiken.

Välkommen!

 

Läs alla Handelskammarens kalenderinlägg
jail