Handelskammaren – Kalender | 2018-03-06

Nätverksfrukost Karlstad 18-03-06

På frukosten den 6 mars öppnar vi upp vårt nätverk för att skapa massor av nya och inspirerande möten.

Sverige är idag nära full sysselsättning för inrikes födda. Nyanlända och utrikes födda är den arbetskraft som främst står till förfogande. För att trygga framtidens kompetensförsörjning och skapa ett mer inkluderande samhälle, måste vi ta till vara på den kompetens och de erfarenheter som de människor som kommer till Sverige och Värmland har.

Under morgonen får vi ta del av en rad inspirerande berättelser från företag och organisationer som stärkt sin verksamhet och fått tag i kompetens, tack vare att de vågat att titta utanför sina vanlig nätverk.

Vi gästas av bland annat Förarprov, Gårdfeldts Kyl och Lecab, som samtliga på olika vis har tagit in nyanlända i sin jakt på kompetens och vilja att skapa en större mångfald på sin arbetsplats. Vi bjuder också in nya värmlänningar, som inte tidigare deltagit på våra träffar för att skapa fler nya möten.

Varmt välkommen!

Morgonens program

Datum: 2018-03-06
Tid: 07:30-09:00. Frukosten serveras från 07:15.
Plats: Scandic Winn, Karlstad
Pris: Kostnadsfritt

Bokningsvillkor: Aktiviteten är endast för medlemmar i Handelskammaren Värmland. Vi vill att så många företag som möjligt ska kunna delta, därför får max två personer per företag bokas per tillfälle.

Anmälan senast 2 mars 2018, klockan 10:00 (i mån av plats). Ej avanmäld plats debiteras med 450 kronor plus moms. Avbokning ska ske senast kl. 15:00 dagen före. Platsen kan överlåtas.

Fullbokat. Mejla till linda@handelskammarenvarmland.se om du vill  ställa dig på väntelistan.


Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail