2018-03-23

Kalender och Nyheter

Nätverksfrukost Kristinehamn

Inspireras, nätverka och gör affärer! Fredag 23 mars är du välkommen på nätverksfrukost i Kristinehamn, denna morgon med fokus på integration.

För att trygga framtidens kompetensförsörjning och skapa ett mer inkluderande samhälle, måste vi ta till vara på den kompetens och de erfarenheter som de människor som kommer till Sverige och Värmland har. Under morgonen får vi ta del inspirerande berättelser från företag och organisationer som stärkt sin verksamhet och fått tag i kompetens, tack vare att de vågat titta utanför sina vanliga nätverk.

Vi har med oss Karl Persson, Olssons Städ och Ingela Ranki, Scana Steel AB, två företag som anställ och tagit emot nyanlända för praktik. Dessutom får vi höra om Match to job, ett värmländskt projekt med utgångspunkten att matcha länets nyanlända mot bristyrken och arbetsgivarnas faktiska behov av arbetskraft.

Varmt välkommen!

Morgonens program

Valmöte Lokalavdelning Kristinehamn
Intervjuer med: 

     Vem är värd Brostipendiet 2018? 

 

 

Läs alla Handelskammarens kalenderinlägg
jail