Handelskammaren – Kalender | 2020-03-12

Seminarium: Nya momsregler för internationell varuhandel

De nya momsreglerna som trädde i kraft inom EU 1 januari 2020 påverkar företag som handlar med varor internationellt. Har du varuinköp eller varuförsäljningar med företag i andra EU-länder berörs du säkert av dessa nya regler. Den 12 mars kommer vi att berätta om de nya reglerna och vad du bör tänka på med anledning av dessa ändringar!

Vi på Handelskammaren har fått en del frågor kring dessa förändringar som skett och bjuder därför in till ett seminarium, tillsammans med PwC Sverige. Där kommer vi att presentera de nya reglerna och du kommer ha möjlighet att ställa frågor.

EU har beslutat att införa nya förenklingsregler, så kallade “quick fixes”, för att få enhetliga momsregler i olika avseenden.  Några av de större förändringarna som vi kommer belysa på träffen är:

  • Nya regler avseende försäljning av varor till avropslager (call-off stock). Många länder har tidigare haft förenklingsregler i samband med försäljning från avropslager, men inte Sverige. Den nya regeln avser att ge en enhetlig tillämpning inom EU.
  • Nya skärpta krav på momsregistreringsnummer vid EU-handel. Skärpta krav införs för säljarens rätt att tillämpa undantaget från momsplikt vid varuleveranser till andra EU-länder.
  • Nya skärpta beviskrav vid gränsöverskridande transaktion. Nya regler om gemensamma beviskrav när säljaren respektive köparen är ansvarig för transporten.
  • Nya regler avseende gränsöverskridande kedjetransaktioner mellan företag inom EU. Ny regel avseende bedömningen av vem som anses göra den gränsöverskridande transaktionen.

Det nya regelverket är dock relativt nytt, vilket innebär att den praktiska tillämpningen av reglerna fortfarande ses över och att Skatteverket inte har gjort ställningstagande i alla avseenden ännu. Det leder i sin tur till att det fortsatt finns några utestående frågor på hur reglerna praktiskt ska tillämpas av företagen.

För vem?

För dig som arbetar med internationell varuhandel, eller som är på gång med att göra affärer med andra länder inom EU, och vill veta vad du ska tänka på och vilka åtgärder du behöver göra med anledning av de nya momsreglerna.

Föreläsare
Daniel Eriksson, skattejurist på PwC Sverige.

 

Varmt välkommen! 

 

 

Med reservation för ändringar

Kontaktpersoner

Helena Englund
054-22 14 81 | 072-561 40 85
Alexandra Pfeiffer
073-812 71 83

Information & anmälan

2020-03-12, 13:30 - 15.:30

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Pris: 395 kronor per person exkl moms för medlemmar och 595 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika.

Medlem i Handelskammaren Värmland? Här kan du se om ditt företag är medlem i Handelskammaren Värmland.

Anmälan: Din anmälan vill vi ha senast 2 mars. Seminariet har ett begränsat antal platser.

Är du intresserad av att delta på men vill veta lite mer innan du anmäler dig? – Hör av dig till Helena Englund, 072-561 40 85, helena@handelskammarenvarmland.se

Bokningsvillkor: Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Seminariet arrangeras av Handelskammaren Värmland, i samarbete med PwC Sverige.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail