Handelskammaren – Kalender | 2018-11-14

RÄTT FOKUS - Utbildning i styrelsearbete

Intresset för styrelsearbete och bolagsstyrning har ökat och ägare och andra intressenter har upptäckt att bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Det gäller alla typer av företag, oavsett bransch och storlek. Dessutom börjar organisationer – ex de ideella – att tillämpa liknande styrning som företagen.

Under två dagar har du nu möjlighet att lära dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras. Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen så att du kan bidra till en professionell styrning av företagets utveckling.

Utbildningen arrangeras av StyrelseAkademien Värmland i samarbete med Handelskammaren Värmland.

 

Innehåll

Utbildningen är på totalt ca 16 timmar fördelat på fyra ämnesområden med följande rubriker:


Rätt styrning
Innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning, ägarnas roll och styrande dokument.


Rätt bemanning

Fokuserar på två områden – valberedningen och styrelsens sammansättning.


Rätt inriktning

Handlar om styrelsens förmåga att förstå sin roll. Att lägga mest energi på de framåtriktade och svåra frågorna – de strategiska.

Följande områden kommer att tas upp;

  • Strategi för bolaget, Bolagets samhällsansvar, Kontroll av bolagets skötsel, Samordning med bolagets vd, Information till intressenter

 

Rätt arbetssätt
Det mest praktiska avsnittet i kursen. Här strukturerar vi upp styrelsearbetet – en slags processbeskrivning runt styrelsesammanträdet med fokus på styrelsens arbetsformer och ansvar samt utvärdering av styrelsen.

Denna utbildning vänder sig till dig

  • som vill uppdatera dina kunskaper eller lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete vilar på
  • som har påbörjat ditt styrelsearbete och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare
  • som äger ett företag eller jobbar som vd och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar

Certifiering

Om du vill kan du avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen.

Läraren du får möta

Göran Hogestadh är en av StyrelseAkademiens ackrediterade lärare i styrelse-utbildningen Rätt Fokus och Certifikatutbildning för styrelseledamöter i kommunalt ägda bolag. Göran har ett brett kunnande av utbildningar på YH nivå. Han är företagare och entreprenör – verksam i ett antal bolag. Göran är också sedan 10 år tillbaka professionell styrelsearbetare, företrädelsevis som styrelseordförande, i ett antal bolag och organisationer.

Datum

Utbildningen sker under två dagar: 14 & 20 november kl. 08:30 – 17:00.

 

Välkommen att delta i Sveriges största styrelseutbildning för dig som vill bli certifierad styrelseledamot!

 

Information & anmälan

2018-11-14, 08.30-17.00

Almi Företagspartner, Lagergrens gata 2, Karlstad

Pris: Medlemspris (medlem i Handelskammaren Värmland) 12 200 kr exkl moms. Övriga 13 600 kr exkl moms. I avgiften ingår dokumentation, tentamen, intyg samt lättare förtäring.

Obs! Utbildningen sker under två dagar: 14 & 20 november kl. 08:30 – 17:00.

Bokningsvillkor:
Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Fakturan ska vara betald innan kursstart. Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Arrangörer:
Utbildningen arrangeras av StyrelseAkademien Värmland och sker i samarbete med Handelskammaren Värmland.

 

Eventanmälan

  • Jag samtycker till att de bilder som tas under träffen och där jag deltar, får användas i Handelskammaren Värmlands sociala medier, nyhetsbrev, webb, app och tryckta material så som verksamhetsberättelse etc.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail