Handelskammaren – Kalender | 2019-05-08

Snabba tåg, försenade tåg och tåg i tid - Vad görs?

Den 8 maj träffar vi Trafikverket, SJ, Region Värmland och projektledare för Tåg i tid, för att prata om snabba tåg, försenade tåg och tåg i tid.

Projektet Tåg i tid kommer att innebära stora förbättringar på Värmlandsbanan, med punktligare och tätare tågtrafik och ett nytt resecentrum i Karlstad som resultat. Men hur kommer tågtrafiken – och resenärerna – att påverkas under byggtiden? Sören Jonsson, Projektledare för Tåg i tid, och Jörgen Einarsson, Regional direktör på Trafikverket Väst, berättar om de olika projekten och ger oss svar på vad dessa kommer att innebära samt hur man jobbar för att trafiken ska fungera under projekttiden.

Vi passar också på att prata om hur dagens planer hänger ihop med framtidens planer för tågtrafiken i regionen och i stråket Stockholm-Oslo, tillsammans med Mattias Landin, samhällsutvecklare på Region Värmland.

Under mötet träffar vi också Maja Rapp och Daniel Lerner, båda Affärschefer  på SJ AB, för att prata restider, förseningar och tidtabeller. Vad händer egentligen med snabbtågen och hur jobbar SJ för att öka tillförlitligheten? Och hur ser den långsiktiga planen ut för linjen mellan Stockholm och Oslo?

Program

14:30 Fika
14:45 Samtal om snabba tåg, försenade tåg och tåg i tid
16:00 Avslut

Om Tåg i tid

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade järnväg med enkelspår och störningar leder till förseningar i trafiken längs hela sträckan Stockholm-Oslo. För att öka kapaciteten och minska risken för förseningar på Värmlandsbanan behöver fler tåg kunna mötas. Tåg i tid består av flera olika delprojekt. Läs mer här >>

Kontaktperson

Ingela Larsson
070-590 51 33

Information & anmälan

2019-05-08, 14:30-16:00

Scandic Winn, Karlstad

Anmäl dig via formuläret senast den 3 maj.

Ej avanmäld plats debiteras med 450 kronor plus moms. Avbokning ska ske senast kl. 12:00 dagen före. Platsen kan överlåtas.

Eventanmälan

  • Jag samtycker till att de bilder som tas under träffen och där jag deltar, får användas i Handelskammaren Värmlands sociala medier, nyhetsbrev, webb, app och tryckta material så som verksamhetsberättelse etc.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail