Handelskammaren – Kalender | 2020-10-08

Utbildning: Trade Finance - med fokus på remburser

I en internationell affär finns det flera riskmoment, och ett av dem är själva betalningen. Nu har du möjlighet att få ökad kunskap och större förståelse för Trade Finance och riskhantering,  vilket skapar förutsättningar för både säkrare och bättre internationella affärer!

Under denna dag kommer vi fokusera på betalningsvillkoret remburs, vilket ofta används i internationella affärer. Genom att använda remburs reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet. Den här utbildningen lär dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt i dessa sammanhang.

Med hjälp av verklighetsbaserade case och exempel leder vi dig förbi potentiella fallgropar – och du får chans att ställa frågor från din ”rembursvardag” och få tips om hur du kan förenkla din remburshantering.

Trade Finance –

Läs mer
Begreppet Trade Finance avser den risk som finns att din affär kan påverkas av den politiska situation som råder i det land du ska göra affärer med eller av betalningsförmågan hos din kontakt. I internationella affärer varierar valet av betalningsform och betalningsseder i olika länder kan skilja sig åt.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i ett företag med internationella affärer – med exempelvis försäljning, inköp, ekonomi, skeppning eller med import- och exportdokument.

Kunskapsmål

Målet är att du ska få ökad kunskap om Trade Finance generellt, och i synnerhet kring remburser, när de bör användas och hur de hanteras. Du kommer även efter utbildningsdagen få en ökad förståelse och flera verktyg och lösningar för hur du kan minimera risker och kostnader i samband med internationella affärer.

Innehåll

Vi kommer under dagen gå igenom Trade Finance och vilka olika lösningar och verktyg som finns att använda sig av för att minimera riskerna vid  internationella affärer, (både utifrån import och exportperspektiv). Fokus denna dag kommer vara kring remburser, när de bör användas och hur de praktiskt hanteras.

Utbildningen baseras på verkliga case, varvat med teori utifrån bland annat det regelverk som finns när det gäller remburser. Det kommer också finnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyten med andra som har liknande utmaningar och frågor som du!

Program

9.00 Välkommen och kaffe

9.30 Utbildningen startar

 • Generell genomgång av Trade Finance
 • Risker i samband med internationella affärer
 • Lösningar och verktyg – finansiering och betalningsformer
 • Remburser
  Olika varianter av remburser, hur de används och deras respektive villkor
  Vilka marknader de olika remburserna är lämpliga att användas på
  Hur en remburs bör vara formulerad för att fungera som ett bra betalningsvillkor
  Hur banken ser på rembursvillkor och de dokument som företagen presenterar
 • Dokumentinkasso
 • Bankgarantier

16.00 Utbildningen avslutas

 

Utbildare
Ylva Westlund, Senior Trade Finance Specialist, Swedbank AB

Övrigt

ICC:s rembursregler UCP 600 och Internationel Standard Banking Practice – ISBP 2013 utgör världsstandarden för remburser. För dig som redan har denna litteratur på företaget får gärna ta med den till utbildningen.

Är du intresserad av att beställa litteraturen, så hör av dig till Handelskammaren i samband med anmälan till dagen.

 

Varmt välkommen!

Med reservation för ändringar

 

Kontaktperson

Helena Englund
054-22 14 81 | 072-561 40 85

Information & anmälan

2020-10-08, 9.00-16.00

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Pris: 4150 kronor per person exkl moms för medlemmar och 5995 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika och lunch.

Medlem i Handelskammaren Värmland? Här kan du se om ditt företag är medlem i Handelskammaren Värmland.

Anmälan: Din anmälan vill vi ha senast 22 september.  Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Är du intresserad av att delta på utbildningen men vill veta lite mer innan du anmäler dig?  – Hör av dig till Helena Englund, 072-561 40 85, helena@handelskammarenvarmland.se

Bokningsvillkor: Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

 

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail