2018-03-15

Kalender och Nyheter

Utbildning: Aktivt medarbetarskap - ta ansvar och utvecklas på jobbet

Välkommen till en halvdagsutbildning där du får verktyg och kunskap för att skapa en arbetsplats som är bra för dig, chefen, dina kollegor och kunderna.

För att få en bra utveckling i företaget eller i organisationen är det viktigt att både ledarskapet och medarbetarskapet fungerar. Vad är skillnaden i ett aktivt och passivt medarbetarskap? Vad menar vi egentligen med ett gott medarbetarskap  och hur kan du bidra till att utveckla medarbetarskapet i din organisation?

De senaste åren har chefens betydelse för resultat och utveckling varit mycket i fokus och medarbetarnas ansvar har hamnat lite i skymundan. Vad har du som medarbetare  för ansvar att ta hand om dig själv, bidra till att skapa en god arbetsmiljö, se till att du får den information du önskar, utveckla verksamheten och göra din chef bra? Vi tillbringar en stor del av våra liv på arbetet och att ha en positiv arbetsmiljö där vi trivs och blir uppskattade är både utvecklande och hälsosamt för oss.

Under en halvdag får du nu möjlighet till inspiration och kunskap om vad ett aktivt medarbetarskap innebär. Du kommer att titta på dig själv och reflektera över vilken typ av medarbetare du vill vara (alla är medarbetare, även den som är chef) och hur du kan bidra till en arbetsplats som blir bra för dig själv, dina kollegor, dina kunder och din chef. Du kommer också få veta mer om hur du kan arbeta med att utveckla medarbetarskapet i din organisation.

För vem?

Denna halvdag vänder sig till dig som är medarbetare i en organisation. Alla som har minst en kollega är en medarbetare, oavsett befattning.

Föreläsare

Anna Tufvesson har arbetat med ledar- och medarbetarutveckling i 17 år. Hon delar sin arbetstid mellan att vara konsult på Effect Management och att jobba som organisationskonsult i Karlstad kommun.

Anna har skrivit flera böcker om ledarskap, och är även författare till boken ”Aktivt medarbetarskap – ta ansvar och utvecklas på jobbet”, som gavs ut förra våren, och som ingår för dig som deltar denna dag. I boken hittar du både teori och praktiska övningar för inspiration och tips på hur du kan arbeta med ett aktivt medarbetarskap i din egen organisation.


 

Läs alla Handelskammarens kalenderinlägg
jail