2017-10-16

Kalender och Nyheter

Utbildning: Nya dataskyddsförordningen, för mindre företag

Den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft om drygt ett halvår, kommer att innebära stora förändringar för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd. Vad innebär detta för ditt företag och ditt eget arbete med bland annat kundregister, personalregister och andra former av databaser?

Den nya förordningen ställer helt nya krav på bland annat information och tydlighet när samtycke ska inhämtas och inträffar det incidenter så ska de anmälas. Till skillnad från den nu gällande personuppgiftslagen (PuL), medför även bristande efterlevnad risk för höga sanktioner, vilket innebär att dessa frågor behöver prioriteras i än större utsträckning än tidigare.

Det är nu hög tid att sätta sig in i det nya regelverket för att bestämma en strategi för hur din verksamhet ska kunna uppfylla förordningens krav när den börjar gälla! Dataskyddsförordningen (vanligen kallad GDPR efter det engelska namnet ”General Data Protection Regulation”) träder i kraft den 25 maj 2018 och kommer då att ersätta dataskyddsdirektivet och därmed PuL.

Ett helhetsperspektiv

Under en halvdag träffar du tre experter som belyser, utifrån deras eget område, hur den nya dataskyddsförordningen påverkar företagens verksamheter. Detta för att ge ett helhetsperspektiv över de utmaningar och förändringar som den nya förordningen kan komma att innebära för dig och ditt företags framtida arbete.

Välkommen till en utbildning som ger dig verktyg för att inleda ett eget arbete med att säkerställa att GDPR efterlevs av ditt företag!

 För vem?

Utbildning sker två gånger samma dag, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Välj det tillfälle som du tycker passar ditt företag bäst:

Eftermiddagen 16 oktober inkl gemensam lunch, kl 12:00-16:30
Denna utbildning vänder sig till dig som äger eller/och driver ett mindre företag. Anmäl dig i formuläret till höger.

Förmiddagen 16 oktober, kl 8:30-13:00 inkl gemensam lunch
Denna utbildningen vänder sig till dig som är anställd på ett större företag och ingår i företagsledningen och/eller har ansvar för företagets hantering av personuppgifter och dataskydd.
Läs mer och anmäl dig här…

Program

12:00 Gemensam lunch

Regelverket gällande den nya dataskyddsförordningen
Ralf Lyxell, Advokatfirman Lyxell Florenius

Etablering av GDPR-projektet
Struktur för att kunna uppfylla kommande lagkrav
Paul Mosson, Dymanic Advice

Krav på IT-säkerhet och hantering av incidenter
Jonas Persson, Bitsec

16:30 Utbildningen avrundas

Om föreläsarna

Ralf Lyxell, delägare i Advokatfirman Lyxell Florenius, med mer än 15 års erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning.  Läs mer om Ralf här!

Paul Mosson, vd på Dynamic Advice. Mer än 10-års erfarenhet inom IT- och informationssäkerhet. Driver idag GDPR-projektet hos Volkswagen Group i Sverige. Läs mer om Paul här!

Jonas Persson, på Bitsec sedan 2012. Innan det polischef över kriminalteknik, IT-brott, spaning och underrättelseverksamheten i Värmland. Läs mer om Jonas här!

Bokningsinformation

Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

 

OBS! Denna utbildning är nu fullbokad. Kontakta Helena Englund helena@handelskammarenvarmland.se om du vill bli uppskriven på väntelista.

 

Tid: Måndag 16 oktober 2017, kl 12:00 - 16:30
Plats: Skeppet, Tullhusgatan 1A, Karlstad
Pris: 1495 kr exkl moms för medlemmar, 2990 kr exkl moms för övriga.

 

Läs alla Handelskammarens kalenderinlägg
jail