Handelskammaren – Kalender | 2018-01-23

Utbildning: Nya dataskyddsförordningen 2018-01-23 fm

Den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft den 25 maj 2018, kommer att innebära stora förändringar för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd. Vad innebär detta för ditt företag och ditt eget arbete med bland annat kundregister, personalregister och andra former av databaser?

Den nya förordningen ställer helt nya krav på bland annat information och tydlighet när samtycke ska inhämtas och inträffar det incidenter så ska de anmälas. Till skillnad från den nu gällande personuppgiftslagen (PuL), medför även bristande efterlevnad risk för höga sanktioner, vilket innebär att dessa frågor behöver prioriteras i än större utsträckning än tidigare.

Det är nu hög tid att sätta sig in i det nya regelverket för att bestämma en strategi för hur din verksamhet ska kunna uppfylla förordningens krav när den börjar gälla! Dataskyddsförordningen (vanligen kallad GDPR efter det engelska namnet ”General Data Protection Regulation”) träder i kraft den 25 maj 2018 och kommer då att ersätta dataskyddsdirektivet och därmed PuL.

Ett helhetsperspektiv

Under en halvdag träffar du tre experter som belyser, utifrån deras eget område, hur den nya dataskyddsförordningen påverkar företagens verksamheter. Detta för att ge ett helhetsperspektiv över de utmaningar och förändringar som den nya förordningen kan komma att innebära för dig och ditt företags framtida arbete.

Välkommen till en utbildning som ger dig verktyg för att inleda ett eget arbete med att säkerställa att GDPR efterlevs av ditt företag!

 För vem?

Utbildning sker två gånger samma dag, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Välj det tillfälle som du tycker passar ditt företag bäst:

Förmiddagen 23 januari, kl 8:30-13:00 inkl gemensam lunch
Denna utbildningen vänder sig till dig som är anställd på ett större företag och ingår i företagsledningen och/eller har ansvar för företagets hantering av personuppgifter och dataskydd.

Eftermiddagen 23 januari inkl gemensam lunch, kl 12:00-16:30
Denna utbildning vänder sig till dig som äger eller/och driver ett mindre företag.
Läs mer och anmäl dig här…

Program

08:30 Kaffe och välkommen

Regelverket gällande den nya dataskyddsförordningen
Ralf Lyxell, Advokatfirman Lyxell Florenius

Etablering av GDPR-projektet
Struktur för att kunna uppfylla kommande lagkrav
Paul Mosson, Dymanic Advice

Krav på IT-säkerhet och hantering av incidenter
Jonas Persson, Sevdev AB

12:00 Vi avslutar med gemensam lunch

Om föreläsarna

Ralf Lyxell, delägare i Advokatfirman Lyxell Florenius, med mer än 15 års erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning.  Läs mer om Ralf här!

Paul Mosson, vd på Dynamic Advice. Mer än 10-års erfarenhet inom IT- och informationssäkerhet. Driver idag GDPR-projektet hos Volkswagen Group i Sverige. Läs mer om Paul här!

Jonas Persson, Secdev AB, har arbetat med IT och Informationssäkerhet sedan 2012, innan det polischef över kriminalteknik, IT-brott, spaning och underrättelseverksamheten i Värmland. Läs mer om Jonas här!

Datum: 2018-01-23
Tid: 08:30-13:00
Plats: Tullhusgatan 1A, Karlstad
Pris: 1495 kr per person exkl moms för medlemmar och 2990 kr per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika och lunch.

Fullsatt!
Det har varit en stor efterfrågan på denna utbildning så den är nu fullsatt. Vi har dock fortfarande platser kvar den 31 januari. Läs mer och anmäl dig…  
Önskar du stå på väntelista detta datum – vänligen hör av dig till Helena på helena@handelskammarenvarmland.se eller slå en signal på 054-22 14 81.

Bokningsvillkor: Anmälan senast 12 januari via formuläret nedan. Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.


Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail