Handelskammaren – Kalender | 2018-05-22

Utbildning: Nya dataskyddsförordningen 2018-05-22

 

Den nya dataskyddsförordningen träder snart i kraft - den 25 maj 2018. Den kommer innebära stora förändringar för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd. Vad innebär detta för ditt företag och ditt eget arbete med bland annat kundregister, personalregister och andra former av databaser?

Den nya förordningen ställer helt nya krav på bland annat information och tydlighet när samtycke ska inhämtas och inträffar det incidenter så ska de anmälas. Till skillnad från den nu gällande personuppgiftslagen (PuL), medför även bristande efterlevnad risk för höga sanktioner, vilket innebär att dessa frågor behöver prioriteras i än större utsträckning än tidigare.

Dataskyddsförordningen (vanligen kallad GDPR efter det engelska namnet ”General Data Protection Regulation”) träder i kraft nu den 25 maj 2018 och kommer då att ersätta dataskyddsdirektivet och därmed PuL. Har du en strategi för hur din verksamhet ska kunna uppfylla förordningens krav när den börjar gälla?

 

Ett helhetsperspektiv

Under en halvdag träffar du tre experter som belyser, utifrån deras eget område, hur den nya dataskyddsförordningen påverkar företagens verksamheter. Detta för att ge ett helhetsperspektiv över de utmaningar och förändringar som den nya förordningen kan komma att innebära för dig och ditt företags framtida arbete.

Välkommen till en utbildning som ger dig verktyg för att inleda ett eget arbete med att säkerställa att GDPR efterlevs av ditt företag!

 För vem?

Utbildning sker vid tre separata tillfällen. Den 15 eller 22 maj för mindre företag, och den 16 maj för större företag. Välj det tillfälle som du tycker passar ditt företag bäst:

Den 22 maj kl 8:30-13:00 inkl gemensam lunch
Denna utbildning vänder sig till dig som äger eller/och driver ett mindre företag. Anmäl dig via anmälningsformuläret till höger.

 

Den 15 maj kl 8:30-13:00 inkl gemensam lunch
Denna utbildning vänder sig till dig som äger eller/och driver ett mindre företag. Läs mer och anmäl dig här…

 

Den 16 maj, kl 12.15-16.30 inkl gemensam lunch
Denna utbildningen vänder sig till dig som är anställd på ett större företag och ingår i företagsledningen och/eller har ansvar för företagets hantering av personuppgifter och dataskydd. Läs mer och anmäl dig här…

Program

08:30 Kaffe och välkommen

Regelverket gällande den nya dataskyddsförordningen
Ralf Lyxell, Advokatfirman Lyxell Florenius

Etablering av GDPR-projektet
Struktur för att kunna uppfylla kommande lagkrav
Paul Mosson, C.A.G Security AB

Krav på IT-säkerhet och hantering av incidenter
Jonas Persson, C.A.G Security AB

12:00 Vi avslutar med gemensam lunch

Om föreläsarna

Ralf Lyxell, delägare i Advokatfirman Lyxell Florenius, med mer än 15 års erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning.  Läs mer om Ralf här!

Paul Mosson, C.A.G Security AB. Mer än 10-års erfarenhet inom IT- och informationssäkerhet. Driver idag GDPR-projektet hos Volkswagen Group i Sverige. Läs mer om Paul här!

Jonas PerssonC.A.G Security AB, har arbetat med IT och Informationssäkerhet sedan 2012, innan det polischef över kriminalteknik, IT-brott, spaning och underrättelseverksamheten i Värmland. Läs mer om Jonas här!

Datum: 2018-05-22
Tid: 08:30-13:00
Plats: Tullhusgatan 1A, Karlstad
Pris: 1495 kr per person exkl moms för medlemmar och 2990 kr per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika och lunch.

Bokningsvillkor: Anmälan senast 11 maj via formuläret nedan. Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.


Information & anmälan

2018-05-22, 08:30-13:00

Tullhusgatan 1A, Karlstad

Pris: 1495 kr per person exkl moms för medlemmar och 2990 kr per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika och lunch.

Bokningsvillkor: Anmälan senast 11 maj via formuläret nedan. Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Eventanmälan

  • Jag samtycker till att de bilder som tas under träffen och där jag deltar, får användas i Handelskammaren Värmlands sociala medier, nyhetsbrev, webb, app och tryckta material så som verksamhetsberättelse etc.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail