Handelskammaren – Kalender | 2019-10-15

Stress i arbetslivet – Hur kan du förebygga och åtgärda?

Tempot är ofta högt idag, både i arbetslivet och privatlivet, och det är många som upplever en stressig tillvaro. Att uppleva stress är något som är en del av livet, men om stressen pågår under längre tid innebär det en risk att drabbas av stressrelaterade besvär och ohälsa. När det gäller arbetslivet så har arbetsgivaren ett ansvar att se till att arbetsmiljön är god och att medarbetarna mår bra.

Arbetslivet påverkar medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Att skapa en sund och välfungerande arbetsplats, som i sin tur leder till ökad hälsa och ett ökat engagemang hos medarbetarna, är något som kan kännas självklart – men kanske inte alltid är lika enkelt i praktiken. Denna utbildning kommer att hjälpa dig på vägen.

En förutsättning för att kunna förebygga, åtgärda och hantera den arbetsrelaterade stress som många gånger finns, är att förstå vad stress är, vad som bidrar till stress och hur du kan känna igen symtom och varningssignaler, både hos dig själv och dina medarbetare.

Under dagen kommer du få ökad kunskap och inspiration inom området, och om hur du kan leda och arbeta med stressförebyggande åtgärder i din verksamhet. Du kommer också få konkreta verktyg för att kunna starta ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på stressrelaterade besvär.

Aktuell forskning och teori blandas med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

För vem?

Utbildningen vänder sig främst till dig som är ledare/chef, HR-ansvarig eller skyddsombud, men även till dig som är nyfiken och vill lära dig mer om hur du kan förebygga och hantera stressrelaterade besvär på din arbetsplats.

Programpunkter

08:30 – 09:00    Välkommen och fika

Presentation
Bakgrund  – Vad är stress? Vad vet vi om stress?
Stress utifrån olika perspektiv
Sambandet mellan kropp och stress

12:00-13:00         Lunch

Hur kartlägger du frisk- och riskfaktorer i arbetsmiljön?
Hälsofrämjande ledarskap
Organisatoriska åtgärder
Reflektion och summering av dagen

16:00                     Dagen avslutas

Innehåll – detta kommer belysas och diskuteras

Läs mer

Nedan finner du exempel på vad som kommer att belysas och diskuteras under utbildningsdagen;

  • Vad säger forskningen inom området?
  • Stressens påverkan på arbetsmiljön
  • Arbetslivets betydelse för medarbetarnas hälsa och välbefinnande
  • Hur kan du som chef leda medarbetare mot hälsa?
  • Att som chef själv bibehålla en god hälsa i sitt ledarskap
  • Att förstå hur stressen kan ta sig uttryck och uppmärksamma tidiga signaler på negativ stress hos dig själv eller dina medarbetare.
  • Att arbeta stressförebyggande – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • En frisk arbetsplats – Vad ska man tänka på för att undvika skador? (När det exempelvis handlar om hur arbetet vid en bildskärm påverkar kroppen och vilka arbetsställningar är bäst.

Utbildare

Malin Lundqvist, ägare av och ansvarig för verksamheten i Fysall AB. Malin har 16 års erfarenhet inom arbetsmiljö, ergonomi, hälsa och träning. Hon är lic. personlig tränare och har lång erfarenhet av att leda andra och av att hjälpa andra i deras arbete med att organisera och systematisera sina arbetsplatser och sitt arbetsmiljöarbete.

Ulrik Terp, doktorand och adjunkt i psykologi vid Karlstads universitet. Ulrik har arbetat med utbildning i organisation och ledarskap i 20 år, de senaste 10 åren på Karlstads universitet. Hans avhandlingsarbete handlar om olika sätt att arbeta stresspreventivt och hälsofrämjande utifrån forskning inom dessa områden.

 

Tips!

Här är en guide till hur du kan upptäcka och förebygga stress och hålla dig själv och dina medarbetare friska! >>>

Tipsen är framtagna med hjälp av vår utbildare Malin Lundqvist på Fysall AB.

 

Varmt välkommen!

 

Stress trappa utbildning

Information & anmälan

2019-10-15, 09:00-16:00

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Pris: 3995 kronor per person exkl moms för medlemmar och 5995 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika och lunch.

Medlem i Handelskammaren Värmland? Här kan du se om ditt företag är medlem i Handelskammaren Värmland.

Bokningsvillkor: Anmälan senast 7 oktober via formuläret nedan. Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

 

Eventanmälan

  • Jag samtycker till att de bilder som tas under träffen och där jag deltar, får användas i Handelskammaren Värmlands sociala medier, nyhetsbrev, webb, app och tryckta material så som verksamhetsberättelse etc.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail