Ekonomi | 2018-04-28

Ekonomi och Lönsamhet

Välkommen till en handfast utbildning i ekonomi, där du bland annat får förståelse för vad som driver lönsamhet i er verksamhet.

Under två års tid har företag med upp till nio årsanställda haft möjlighet att öka sin konkurrenskraft genom en rad konkreta utbildningar i projektet Affärskraft Värmland. Utbildningarna har fått genomgående toppbetyg från deltagarna och skapat positiva effekter hos företagen. Därför tar vi nu konceptet vidare. Under två heldagar kan du  utveckla och fördjupa dina kunskaper i ekonomi, för att med det som verktyg öka er lönsamhet.

För att kunna styra verksamheten mot uppsatta mål är det viktigt att ha goda kunskaper i ekonomi. En välskött ekonomi är i sin tur en förutsättning för att ett företag ska kunna utvecklas och växa.

Utbildningen skapar förståelse för företagets ekonomi. Detta gör det lättare att utveckla verksamheten och lönsamheten. Utbildningen förklarar svåra samband på ett enkelt sätt, varvar teori med praktik och kopplar till deltagarnas egen verksamhet.

Kunskapsmål

Deltagarna ska ha förståelse för hur ekonomin växer fram i ett företag, hur ekonomin påverkas av och speglar verksamheten. Efter kursen kommer deltagarna att känna sig mer bekväma när företagets ekonomi diskuteras. Det blir begripligt att läsa och diskutera ekonomisk information tillsammans.

 För vem?

Utbildningen vänder sig till och passar samtliga anställda i företaget. Det är en fördel om både ledning och anställda deltar i utbildningen. Även du som är ekonomiansvarig kan delta. För dig är innehållet bekant, men kanske inte så ofta diskuterat och definierat. En samsyn kring företagets ekonomi skapar bättre förutsättningar för utvecklad lönsamhet.

 

Innehåll och omfattning (2 dagar)

Verksamhet och ekonomi

Övergripande, gemensam förståelse för hur ekonomin växer fram i ett företag. Hur ekonomin påverkas av och speglar verksamheten.

Lönsamhet

 • Vad är lönsamhet? Lönsamhet som mål!
 • Vilka förväntningar på lönsamhet har ägaren av företaget?
 • Hur mäter vi lönsamhet och vad är tillräcklig, hållbar lönsamhet?

Ekonomiska begrepp

Definition och förståelse av företagsekonomiska begrepp.

 • Intäkter, kostnader, resultat
 • Tillgångar, skulder, eget kapital
 • Investering, avskrivning, mfl
 • Ekonomiska samband
 • Definition av viktiga nyckeltal och hur kan vi tolka och använda oss av dem

Kassaflöde

Vad är kassaflöde, likviditet och hur kan vi påverka dem?

Ekonomisk uppföljning – ekonomisk information som beslutsunderlag

 • Vilken information ger de ekonomiska rapporterna?
 • Vad tjänar vi pengar på?
 • Efterkalkyler – utvärdering

Ekonomisk planering – förkalkyler och budgetering

 • Hur kan man arbeta med budget – är det nödvändigt?
 • Förkalkyler och kostnadsberäkningar?

Hemarbete mellan kurstillfällen: Analys av ekonomiskt nuläge i det egna företaget

Utbildningsansvarig

Anna Bohman, ägare av och ansvarig för verksamheten i Ekonomipartner Karlstad AB. Anna är civilekonom och har under snart trettio år arbetat med ekonomi i företag av olika storlekar och i varierande branscher. Genom Ekonomipartner arbetar hon som outsourcad ekonomiansvarig i ett antal företag, med 1-15 anställda.

Anna har under årens lopp utformat och anpassat utbildningar för att öka förståelsen för ekonomi på alla nivåer i företagen; Ledningsgrupper, styrelser, produktionsledare och övriga anställda. Såväl personer med ekonomiskt ansvar som andra medarbetare har gått hennes kurser – alla påverkar företagets ekonomi.

Varmt välkommen!

Information & anmälan

2018-04-28, 08:30 – 16:00

Scandic Klarälven, Sandbäcksgatan 6, Karlstad

Pris: 3450 kr exkl moms för medlemmar, 6900 kr exkl moms för övriga. I priset ingår all dokumentation, för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Anmälan Efterfrågan har varit stor och utbildningen är nu fullsatt! Är du intresserad av att delta, vänligen maila Helena Englund på helena@handelskammarenvarmland.se så kontaktar vi dig om vi får några återbud.

Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Eventanmälan

 • Jag samtycker till att de bilder som tas under träffen och där jag deltar, får användas i Handelskammaren Värmlands sociala medier, nyhetsbrev, webb, app och tryckta material så som verksamhetsberättelse etc.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail