Handelskammaren – Kalender | 2020-03-18

Incoterms®2020 - Använder du rätt leveransvillkor?

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Att använda rätt leveransvillkor är grundläggande och påverkar hur affärens resultat i slutändan kommer att bli. Denna utbildning hjälper dig att komma fram till det som passar just din affär!

Internationella Handelskammaren (ICC) har reviderat de internationella leveransvillkoren Incoterms 2010, för att bättre möta hur verkligheten ser ut nu på handelsområdet, med exempelvis ökade krav på säkerhet. Den nya versionen, Incoterms®2020, träder i kraft den 1 januari 2020.

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Många personer har en oriktig uppfattning om leveransvillkorens betydelse och väljer därför fel villkor när en affär görs upp. Villkoren reglerar bland annat fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare, vem som ska sköta kontakterna med transportör, försäkringsbolag samt tullmyndigheter i Sverige och utlandet. Många problem kan undvikas för både säljare och köpare om rätt leveransvillkor väljs!

Nuvarande Incoterms®2010 kommer även fortsättningsvis, parallellt med Incoterms®2020, att kunna användas vid avtalsskrivning. Under denna dag kommer vi dock att fokusera på den nya versionen, Incoterms®2020.

Målsättning

För att kunna välja lämpligt leveransvillkor måste man behärska Incoterms®2020 och känna till skillnaderna mellan de olika villkoren. Målsättningen är att du, efter att ha deltagit på denna utbildningsdag, i dina affärer kan välja bästa risk- och kostnadsfördelning mellan säljare och köpare samt fastställa vem som ska sköta kontakterna med transportör och tullmyndigheter i Sverige och utlandet.

För vem?

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar med import, export, inköp, försäljning, ekonomi eller spedition, och som på ett eller annat sätt har med valet av leveransvillkor att göra.

Program

8.30 Välkommen och fika

9.00 Utbildningen startar

12.00 Lunch

16.00 Utbildningen avslutas

Innehåll

Allmän översikt av Incoterms®2020

–                           Vilka leveransvillkor finns i Incoterms®2020 och vad innehåller de?

Transporter

–                           Vilka villkor i Incoterms®2020 ska användas för olika transportsätt?

–                           Vilka är de kritiska punkterna i Incoterms®2020 vid överföring av ansvar och kostnader?

Förtullning och importavgifter

–                           Vem betalar tull och andra importavgifter enligt de olika villkoren?

–                           Vilken roll spelar Incoterms®2020 inom EU?

Praktisk tillämpning

Övningsuppgifter om användningen av Incoterms®2020

 

Utbildare

Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren. Peter är föreläsare och expert i frågor som rör internationell handel, tull, betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor samt effektiva processer för import och export.

 

Med reservation för ändringar. 

Kontaktperson

Helena Englund
054-22 14 81 | 072-561 40 85

Information & anmälan

2020-03-18, 9.00-16.00

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Pris: 4150 kronor per person exkl moms för medlemmar och 5995 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika och lunch

Medlem i Handelskammaren Värmland? Här kan du se om ditt företag är medlem i Handelskammaren Värmland.

Anmälan: Din anmälan vill vi ha senast 13 mars.  Utbildningen har ett begränsat antal platser, max 15 deltagare (med reservation för ändringar).

Är du intresserad av att delta på utbildningen men vill veta lite mer innan du anmäler dig?  – Hör av dig till Helena Englund, 072-561 40 85, helena@handelskammarenvarmland.se

Information med anledning av COVID-19 (”Coronaviruset): Vi vill  uppmärksamma dig på att vi har en policy med anledning av COVID-19 (”Coronaviruset”), som nu också innefattar deltagare på våra utbildningar. Läs hela policyn här.

Fler deltagare från samma företag? Om tre eller fler medarbetare från samma företag anmäler sig till denna utbildningsomgång utgår ytterligare en rabatt. Deltagare tre och efterföljande får 10% lägre pris.

Bokningsvillkor:  Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Är du insatt i Incoterms sedan tidigare, så kan du även väja att delta den 13 februari – Incoterms 2020 – Nyheter och förändringar.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail