12 yrkesutbildningar till Värmland

I fredags presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljats och därmed får ingå i yrkeshögskolan, med en första start under hösten 2018 eller våren 2019.

Ur värmländskt perspektiv finns flera positiva saker att lyfta fram. Av de 22 ansökningar som kommit in från Värmlands län har tolv beviljats, vilket är över riksgenomsnittet. Totalt innebär det 720 utbildningsplatser i Värmland.

Att Värmland får tolv utbildningar är mycket glädjande med tanke på den kompetensbrist som många företag idag vittnar om. Det kommer fortsatt att vara viktigt att näringslivet involveras i utbildningarna. Genom samverkan kan vi skapa ökad relevans, samtidigt som det synliggör de potentiella arbeten utbildningarna kan leda till.

Automationsingenjör och processtekniker

Yrkeshögskolan på Karlstads Teknikcenter har beviljats rekordmånga utbildningar inför hösten 2018, åtta stycken, däribland automationsingenjör, barnspecialiserad undersköterska och processtekniker.
– Att få så många utbildningar beviljade är helt fantastiskt. Det visar vilken hög kvalitet vi har på våra utbildningar, säger Henrik Degert Grahn, biträdande rektor på Karlstads Teknikcenter.

ForshagaAkademin har beviljats fortsatt finansiering för sin utbildning till fisk- och jaktguide och på Broby Grafiska i Sunne fick man igenom två ansökningar, visuell grafisk kommunikatör och grafisk förpackningstekniker. Du hittar samtliga beviljade yrkeshögskoleutbildningar i Värmland för ansökningsomgången 2017 här.

Viktig källa till kompetens

Pöyry är ett av de företag som har stor glädje av Yrkeshögskolan.
– Flera av Yh-utbildningarna är kopplade till vår bransch och viktiga för oss, men framför allt dem mot automation och anläggning. Det är en av få källor för att få in nytt blod i branschen, säger Rikard Nyrén, avdelningschef El/Instrument/Automation på Pöyry.

Rikard Nyrén sitter också med i ledningsgruppen för utbildningen Automationsingenjör vilket ger goda möjligheter att påverka innehållet i utbildningen.
– Vi får vara med och forma utbildningen utifrån näringslivets behov. Tack vare det har de som går ur en kompetensprofil som passar oss och vi ser också att utbildningarna leder till relevanta jobb.

Ökning nationellt

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar totalt 525 utbildningar, av de totalt 1208 ansökningar de tagit emot. Det innebär den högsta beviljandegraden någonsin, 43 procent. Det innebär cirka 36 000 nya utbildningsplatser till yrkeshögskolan.

Besluten är en del i den satsning som nu görs på yrkeshögskolan. Antalet årsplatser kommer att öka med 45 procent till 2022, från cirka 30 000 till 44 000 årsplatser. Sett till antal studerande förväntas yrkeshögskolan växa från dagens 50 000 till 70 000 studerande.

 

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail