Aktivt styrelsearbete - ta del av samtalet från nätverksfrukosten


 

 

Hur bedriver man ett aktivt styrelsearbete på bästa sätt? Under höstens första nätverksfrukost pratade Anna Lundmark Lundbergh, Maria Stenberg och Sven Erik Månsson om hur ett aktivt styrelsearbete, med fler externa ledamöter, är vägen till framgång. För dig som inte fick plats, ger vi dig här en sammanfattning med det viktigaste som sades. Och, för dig som var på Scandic Winn och lyssnade, får en snabbgenomgång och en tillfällighet att friska upp minnet.

Att förändra en styrelse och få styrelsearbetet mer aktivt är inte svårt. Det första som krävs är att ni sätter er ner och gör en nulägesanalys. Då får ni en klar bild över var organisationen befinner sig i dagsläget, och var ni vill att den ska befinna sig i framtiden. Visionen, som ska vara ett slags drömscenario för framtiden, kan, och ska, vara svårt att uppnå. Men som organisation ska varje steg ni tar – vara i riktning mot visionen.

Ett av stegen är att inse vilken kompetens som behövs förvärvas till organisationen för att komma allt närmre visionen. Att ta in externa ledamöter är ett bra sätt att få in ny kunskap och synvinklar på det man själv arbetar med varje dag. Att ta del av utbildningar och hålla sig ajour med hur styrelser fungerar, är också en viktig del i ett aktivt lärande.

Men hur hittar man då rätt externa ledamöter?

 

Det första ni ska göra är att se bortom det nätverk ni redan har. Även om det kan kännas tryggt att fråga en gammal kollega, så finns det mer att hämta i att finna en ledamot som inte har några som helst kopplingar. Vare sig till dig, eller till din organisation. Vi människor omger oss ofta av andra människor som är lika oss själva. Bortse från det, och ta er styrelse till nya nivåer!

Vad är en bra styrelse?

 

Ovanstående fråga finns det, med all säkerhet, tusentals svar på. Men under våra samtal under nätverksfrukosten gick åsikterna inte isär. Både Maria Stenberg, &Stenberg Kommunikation, och Sven Erik Månsson, Poolwater, ansåg att en styrelse fungerar som bäst när ledamöterna är aktiva och ifrågasättande.

– Den dagen man, som styrelseledamot, känner att man inte längre har något att bidra med, är det dags att lämna sitt förtroendeuppdrag och låta någon annan ta vid, sa Maria Stenberg.

Sven Erik Månsson var inne på samma sak. Vid varje styrelsemöte ska ledamöterna känna att de har något att bidra till organisationens utveckling, annars är det dags att lämna fanan vidare. Tidigt i sin process med Poolwater, tog Månsson in externa ledamöter som förändrade deras synsätt totalt.

– De kom med stora förbättringsförslag som förändrade det mesta som vi trodde att vi visste då. Vi tillverkar pooler, men det betyder inte att alla i styrelsen har stor kunskap om det. Vissa har mer koll på affärsplaner och hur bolag byggs, medan andra vet hur varje skruv och mutter ser ut i ett poolbygge. Det krävs mångfald och variation, sa Sven Erik Månsson.

Missade du nätverksfrukosten den 3 september? Lugn. Spana in vår kalender, här får du örnkoll på när våra aktiviteter arrangeras.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail