Arbetsmarknadskunskap till Värmland och Åmål

Många unga saknar tillräcklig kunskap om var jobben finns och vilka vägar som leder till dem. Därför har näringslivet, kommunerna och Region Värmland gått samman för att öka ungas kunskap om framtidens arbetsmarknad. Genom satsningen Arbetsmarknadskunskap, med Handelskammaren Värmland som huvudman, ska nu 21 000 grundskole- och gymnasieelever att få lära sig mer om sina framtida jobbmöjligheter.

Konceptet Arbetsmarknadskunskap startade i Västerås 2011 och har sedan dess genomförts i ett antal regioner runt om i Sverige. Sammanlagt har över 150 000 elever fått ta del av inspirationsföreläsningar om framtidens arbetsmarknad. Nu kommer det till Värmland och Åmål.

Det behövs. Trots att arbetsgivare idag har stora anställningsbehov står många ungdomar utan jobb. En övervägande del unga (13-24 år) anser också att de inte har fått tillräcklig information om arbetsmarknaden. Syftet med Arbetsmarknadskunskap är att förse eleverna med kunskap som ger dem möjlighet att göra medvetna och välgrundade studie- och yrkesval. Vilket på sikt ska bidra till att minska glappet på arbetsmarknaden.

– Vi har redan idag ett stort antal bristyrken. Det här är en utmaning för så väl privata som offentliga arbetsgivare, en utmaning som bara växer. Genom Arbetsmarknadskunskap kan vi höja ungas kunskap om var jobben finns, nu och i framtiden, och vilka vägar som leder till de här jobben. Det ger regionens arbetsgivare större möjlighet att tillgodose sitt framtida kompetensbehov och ökar ungas chans att få jobb efter studierna, säger Karolina Nilsson, ansvarig kompetensförsörjning Handelskammaren Värmland.

Att Arbetsmarknadskunskap nu blir verklighet här, är tack vare en bred uppslutning från både privata och offentliga arbetsgivare. 47 företag och organisationer, samtliga värmländska kommuner, Åmåls kommun, Region Värmland och Landstinget i Värmland är med och finansierar satsningen.

– Det visade sig ganska direkt att näringslivet vill vara en del av detta och man har varit det redan i ett tidigt skede. Det är ett kvitto på att det här är viktigt för arbetsgivarna, säger Ove Spiik, kontorschef på Adecco, som i ett tidigt skede var involverad i att få Arbetsmarknadskunskap till Värmland.

Det finns en utbredd tro bland de som är en del av satsningen, att den kommer göra skillnad. Det gäller inte minst Stora Enso på Skoghall.

–  Jag vet att det här funkar. Vi har många elever som kommer till oss och när vi berättar om vilken framtidsbransch det är och vilka möjligheter som finns tänds ett ljus hos dem. När jag frågar dem efter om de kan tänka sig jobba på en sådan här fabrik räcker 90 procent upp handen, berättar Mikael Jonsson, ansvarig Employer Branding Stora Enso Skoghall.

Arbetsmarknadskunskap vänder sig i första hand till högstadie- och gymnasieelever, men också deras föräldrar. På sikt kan det även komma att involvera elever i årskurs 4-6 och deltagare i SFI-undervisning.

-Eleverna får genom inspirationslektioner, med ett tydligt arbetsgivarfokus, kunskap om var jobben finns, nu och i framtiden, och vilka vägar som leder till de här jobben. Vi vill att eleverna ska kunna göra medvetna och välgrundade val, och då krävs det kunskap om arbetsmarknaden, säger Mikael Björemo, som kommer att vara projektledare för Arbetsmarknadskunskap i regionen.

Efter beslut om finansiering börjar nu arbetet med det praktiska genomförandet, där det första steget är att kontakta regionens högstadie- och gymnasieskolor.

– Dialogen med skolorna kommer att bli central. Arbetsmarknadskunskap är ett komplement till det arbete som studie- och yrkesvägledare, och vissa andra aktörer, redan idag bedriver i skolan. Det måste ske på ett sätt och vid en tidpunkt som fungera för respektive verksamhet.

På agendan står också rekryteringen av två stycken kommunikatörer som kommer att vara dem som håller i inspirationslektionerna. En roll som även innebära en nära kontakt med regionens arbetsgivare.

– Vi söker någon som kan kliva in i ett klassrum och fånga elevernas intresse, men som också är bekväm med att vara ute bland företagen. Lektionerna ska ha en tydlig regional förankring där berättelser och kunskap tas från arbetsgivaran, in i klassrummen.

Inspirationslektionerna har nu dragit igång och kommer rulla på, till att börja med i tre års tid.

SAMARBETSPARTNERS ARBETSMARKNADSKUNSKAP
 • Region Värmland
 • Thermia
 • ATEA
 • Volvo
 • Barilla
 • BillerudKorsnäs
 • Uddeholms AB
 • Stora Enso
 • PEAB
 • Nordea
 • Löfbergs
 • NCC
 • Svenska kyrkan Karlstads stift
 • Moelven
 • Länsförsäkringar Värmland
 • Rejlers
 • Rolls-Royce AB
 • voestalpine Precision Strip
 • Fryksdalens sparbank
 • Valmet Karlstad
 • Karlstads El- och stadsnät
 • Adecco Karlstad
 • Åmåls Industriförening
 • Paper Province
 • Compare
 • Teknikcollege Hagfors/Munkfors (här ingår Autofric, Feroma, Valmet, Inission, Munkfors-koncernen, voestalpine Precision Strip, Uddeholms AB samt Hagfors och Munkfors kommuner).
 • Teknikcollege Västra Värmland (här ingår Fundo Components AB, Perfekta Industrier AB, Thermia, Componenta AB, Swegon AB, Norma Precision AB, Nya Arvika Gjuteri AB, Accona Industrier AB, Volvo Construction Equipment AB, Industrisupport Värmland AB, APR, Hanza Mechanics, Rör och Smide AB, AMAB, Westmatic AB, Assemblin, Bengt Lundins AB, Adecco Arvika och Manpower).
 • Samtliga 16 värmländska kommuner, samt Åmåls kommun.

 

Läs mer om projektet här:

VF: Framtidsjobben i fokus
NWT: Elever ska få bättre kunskap om arbetsmarknaden

 

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail