2017-12-18

Kalender och Nyheter

Brist på kompetens får inte hämma tillväxten

Debattartikel NWT 2017-12-16

Det går bra för det värmländska näringslivet. Många av de stora industrierna visar rekordsiffror och vi ser omfattande investeringar runt om i länet. Tjänstesektorn växer och byggandet går på högvarv. Till följd av detta söker många företag fler medarbetare. Flera utan att lyckas. När vi pratar med våra medlemmar är det tydligt att kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna just nu. En utmaning som många anser bara kommer att bli större.

Brist på arbetskraft med rätt kompetens riskerar att hämma tillväxten i värmländska företag, både på kort och lång sikt. För att möta denna utmaning gäller det att människor tilltalas av möjligheten att flytta till Värmland, och att de som redan bor här kontinuerligt erbjuds kompetensutveckling och väljer att stanna kvar. Det här är inte ens ansvar, det är allas. Både det privata näringslivet och det offentliga Värmland behöver kavla upp ärmarna för att minska nuvarande och kommande kompetensbrist.

För att lyckas krävs flera saker. För det första måste samverkan mellan företag och utbildning fördjupas ytterligare. Traineeprogrammet Higher Ambition är ett gott exempel på hur privata och offentliga aktörer tar ett gemensamt ansvar och skapar möjligheten att erbjuda attraktiva traineeprogram hos spännande arbetsgivare. Det är även glädjande att regeringen i den senaste budgetpropositionen väljer att satsa ännu mer på yrkeshögskoleutbildning. Här är det viktigt att vi lokalt involverar näringslivet i utbildningarna, så att de motsvarar de värmländska företagens framtida kompetensbehov.

Med start 2018 hoppas vi på Handelskammaren, tillsammans med ett stort antal företag och det offentliga Värmland, påbörja ett omfattande arbete mot grund- och gymnasieskolorna, via satsningen Arbetsmarknadskunskap. Vi vill ge eleverna en bredare bild av viktiga kompetenser och framtidens arbetsmarknad, för att därigenom minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan.

För det andra behöver vi hitta vägar att matcha nyanländas kompetens med företagens behov. Sverige är idag nära full sysselsättning för inrikes födda. Nyanlända och utrikes födda är den arbetskraft som främst står till förfogande. Här vill vi vara en brygga. Med vårt stora nätverk och erfarenhet av att skapa mötesplatser kan vi utöka företagens sökbara krets av personer som kan vara intressanta att anställa. Samtidigt måste viljan att mötas genomsyra både organisationer och människor.

Sist men inte minst behöver vi sprida positiva berättelser om det värmländska näringslivet. Och intresset finns. Över 90 personer deltog när vi bjöd in utflyttade värmlänningar att träffa företag och höra om det ”nya” Värmland, i Stockholm. Nästa år kör vi igen, då både i Stockholm och Göteborg. Det här är en liten del. Ska vi få fler att välja Värmland behöver vi i fler sammanhang sprida kunskapen om de många karriärmöjligheter regionen har att erbjuda. Vi måste också bli bättre på att lyfta fram alla de fördelar som kommer med bo här, samtidigt som vi fortsätter att stärka Värmlands attraktionskraft. Många väljer i dag plats att leva och bo på, för att därefter fundera på vilket företag man vill arbeta på.

Lyckas vi med ovanstående kan vi tillsammans trygga Värmlands framtida kompetensförsörjning och skapa förutsättningar för ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

Frida Johansson, vd Handelskammaren Värmland

 

 

Läs alla Handelskammarens nyheter
NYHETER
HANDELSKAMMAREN

2018-01-16
Handelskammaren

Nominera till Årets affär

Nu är det dags att nominera till Handelskammarens utmärkelse Årets affär! Vilket företag eller organisation skulle du vilja se som…

Läs mer

2018-01-15
Handelskammaren

After works lockar arbetskraft till länet

Ett skönare liv är det stora dragplåstret när det gäller att få folk att flytta till Värmland. Bristen är att…

Läs mer

2018-01-08
Handelskammaren

Hallå där Jonathan Widén!

Jonathan läser ekonomi på Fria Läroverken i Karlstad. I januari månad är han praoelev hos oss på Handelskammaren Värmland, närmare…

Läs mer

2017-12-24
Handelskammaren

God Jul & Gott Nytt År!

Läs mer

2017-12-19
Handelskammaren

Brexit: Lämna er input inför EU:s förhandlingar om avtal med Storbritannien

  Kommerskollegium utreder svenska handelsintressen inför brexit – passa på att lämna er input till förhandlingarna. Kommerskollegium har fått i…

Läs mer

ALLA NYHETER FRÅN
HANDELSKAMMAREN
KALENDER
HANDELSKAMMAREN

2018-01-23
Handelskammaren

Utbildning: Nya dataskyddsförordningen, för större företag

Den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft den 25 maj 2018, kommer att innebära stora förändringar för företag vad gäller…

Läs mer

2018-01-23
Handelskammaren

Utbildning: Nya dataskyddsförordningen, för mindre företag

Den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft om mindre än ett halvår, kommer att innebära stora förändringar för företag vad…

Läs mer

2018-01-26
Handelskammaren

After Work på Karlstad CCC

Handelskammaren Värmland bjuder tillsammans med Karlstad CCC in till After Work, fredag den 26 januari After Worken är en utmärkt…

Läs mer

2018-01-30
Handelskammaren

Utbildning: Nya dataskyddsförordningen, för mindre företag

Den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft om mindre än ett halvår, kommer att innebära stora förändringar för företag vad…

Läs mer

2018-01-30
Handelskammaren

Utbildning: Nya dataskyddsförordningen, för större företag

Den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft om mindre än ett halvår, kommer att innebära stora förändringar för företag vad…

Läs mer

ALLA DATUM FRÅN
HANDELSKAMMAREN
NYHETER
MEDLEMMAR

2018-01-18
 

Valmet stöttar toalettbygge i utvecklingsländer

Valmet i Karlstad startar det nya året med att bli företagspartner till Toaletter utan gränser. Valmets partnerskap med Toaletter Utan…

Läs mer

2018-01-12
QBIM AB

Affärsanalys i praktiken – Företagssalongen 25/1

Presentation av Affärsanalys i praktiken kl 13:00 -13:20 på Företagssalongen i Karlstad. Mikael berättar om affärsanalys i praktiken om sitt…

Läs mer

2017-12-14
BAM54 AB

Inbjudan till webbinar: DMS® – fördelar och funktioner

Webbinariet kommer att fokusera på de funktioner och det flöde som gör DMS® unikt. Det visar på hur du med…

Läs mer

2017-12-11
Karlstad Business Center AB

Resan bort från debiteringsgrader

Karlstad Business Centers medlemsföretag Nya Ekonomikompetens ligger i framkant när det gäller att kombinera digital teknik med kundorienterade arbetssätt. Digitaliseringen…

Läs mer

2017-12-08
Visit Värmland

Visit Värmland beviljas medel till nytt projekt av Europeiska regionalfonden

Visit Värmland blev under torsdagen beviljade medel till ett nytt projekt för att utveckla besöksnäringen i Värmland. Målet med projektet…

Läs mer

ALLA NYHETER FRÅN
MEDLEMMAR
KALENDER
MEDLEMMAR

2018-01-25
Karlstad Business Center AB

Småföretagar N1. För dig som lever i småföretagets vardag – som vd eller i ledningsroll.

Småföretagar N1 är ett oberoende affärsnätverk för dig som driver småföretag eller är en del av ledningen i ett mindre…

Läs mer

2018-01-25
QBIM AB

Affärsanalys i praktiken – Företagssalongen

Föreläsning på Företagssalongen den 25 januari: Affärsanalys i praktiken. Välkommen till Företagssalongen för en inspirerande föreläsning med Mikael Hyensjö, som…

Läs mer

2018-01-25
Företagssalongen

Dagen för Näringslivet, för nionde gången!

Företagsmässa, möten och föreläsningar på Elite Stadshotellet Karlstad torsdag 25 januari, 2018. Ett utmärkt tillfälle för yrkesverksamma att vårda och…

Läs mer

2018-02-15
Karlstad Business Center AB

Leader N1 – Rekrytering och anställning

Karlstad Business Centers affärsnätverket Leader N1 diskuterar och nätverkar kring rekrytering och anställning. Tänkta delar är anställningsintervjun med planering och…

Läs mer

2018-02-21
Visit Värmland

Visit Värmland medlemsmöte 21 februari

Välkommen på Visit Värmlands medlemsträff onsdag den 21 februari kl 15.00-16.30 på Clarion Collection Hotel Plaza. Förutom en uppdatering från…

Läs mer

ALLA DATUM FRÅN
MEDLEMMAR
jail