Brist på kompetens får inte hämma tillväxten

Debattartikel NWT 2017-12-16

Det går bra för det värmländska näringslivet. Många av de stora industrierna visar rekordsiffror och vi ser omfattande investeringar runt om i länet. Tjänstesektorn växer och byggandet går på högvarv. Till följd av detta söker många företag fler medarbetare. Flera utan att lyckas. När vi pratar med våra medlemmar är det tydligt att kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna just nu. En utmaning som många anser bara kommer att bli större.

Brist på arbetskraft med rätt kompetens riskerar att hämma tillväxten i värmländska företag, både på kort och lång sikt. För att möta denna utmaning gäller det att människor tilltalas av möjligheten att flytta till Värmland, och att de som redan bor här kontinuerligt erbjuds kompetensutveckling och väljer att stanna kvar. Det här är inte ens ansvar, det är allas. Både det privata näringslivet och det offentliga Värmland behöver kavla upp ärmarna för att minska nuvarande och kommande kompetensbrist.

För att lyckas krävs flera saker. För det första måste samverkan mellan företag och utbildning fördjupas ytterligare. Traineeprogrammet Higher Ambition är ett gott exempel på hur privata och offentliga aktörer tar ett gemensamt ansvar och skapar möjligheten att erbjuda attraktiva traineeprogram hos spännande arbetsgivare. Det är även glädjande att regeringen i den senaste budgetpropositionen väljer att satsa ännu mer på yrkeshögskoleutbildning. Här är det viktigt att vi lokalt involverar näringslivet i utbildningarna, så att de motsvarar de värmländska företagens framtida kompetensbehov.

Med start 2018 hoppas vi på Handelskammaren, tillsammans med ett stort antal företag och det offentliga Värmland, påbörja ett omfattande arbete mot grund- och gymnasieskolorna, via satsningen Arbetsmarknadskunskap. Vi vill ge eleverna en bredare bild av viktiga kompetenser och framtidens arbetsmarknad, för att därigenom minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan.

För det andra behöver vi hitta vägar att matcha nyanländas kompetens med företagens behov. Sverige är idag nära full sysselsättning för inrikes födda. Nyanlända och utrikes födda är den arbetskraft som främst står till förfogande. Här vill vi vara en brygga. Med vårt stora nätverk och erfarenhet av att skapa mötesplatser kan vi utöka företagens sökbara krets av personer som kan vara intressanta att anställa. Samtidigt måste viljan att mötas genomsyra både organisationer och människor.

Sist men inte minst behöver vi sprida positiva berättelser om det värmländska näringslivet. Och intresset finns. Över 90 personer deltog när vi bjöd in utflyttade värmlänningar att träffa företag och höra om det ”nya” Värmland, i Stockholm. Nästa år kör vi igen, då både i Stockholm och Göteborg. Det här är en liten del. Ska vi få fler att välja Värmland behöver vi i fler sammanhang sprida kunskapen om de många karriärmöjligheter regionen har att erbjuda. Vi måste också bli bättre på att lyfta fram alla de fördelar som kommer med bo här, samtidigt som vi fortsätter att stärka Värmlands attraktionskraft. Många väljer i dag plats att leva och bo på, för att därefter fundera på vilket företag man vill arbeta på.

Lyckas vi med ovanstående kan vi tillsammans trygga Värmlands framtida kompetensförsörjning och skapa förutsättningar för ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

Frida Johansson, vd Handelskammaren Värmland

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail