Centrumhandeln viktig för en attraktiv stad

En levande centrumkärna är en viktig del i att skapa en attraktiv stad. Samtidigt växer e-handeln och externa köpcenter expanderar, vilket innebär en utmaning för framtidens centrum handel.

– En attraktiv stad är en stad där invånare och besökare ser värden i att vistas. Handeln är ett sådant värde. Det är en del av hur vi vill uppleva städer, menar Ulf Rämme expert på handelsfrågor på WSP Sverige.
Trots att centrumhandeln på sina håll haft det tufft har antalet verksamheter som bedriver någon form av handel i centrum ökat med 10 procent i landet som helhet, de senaste fem åren.

– Det pågår en förtätning som ger en nettotillväxt. Det som framföra allt ökar är det vi kallar hedonistisk konsumtion, det vill säga där vi lägger pengar på en upplevelse eller njutning, säger Ulf Rämme.
Enligt honom finns ingen standardiserad lösning som är giltig för alla städer för att få fler att handla i centrum. Vilket han får medhåll i av Måns Norlin, strategisk rådgivare stadsplanering och digitalisering på WSP.

– Vi måste se till den lokala kontexten och anpassa lösningarna utefter varje stads egna förutsättningar. Det bästa tips jag kan ge är att se till vad de som bor i staden vill ha. Handel måste också kombineras med andra värden som förhöjer upplevelsen, till exempel i form av sällskapsytor.
Idag finns digitala verktyg för att se hur människor rör sig i stadsrummet. Vilket skapar förutsättningar för att också se hur de som befinnersig i centrum faktiskt vill kunna röra sig i och använda stadskärnan.

– Genom”digitalatvillingar”kan vi se människors levnadsmönster. Hur de rör sig, men också hur de skulle vilja röra sig. Med hjälp av den här data kan vi bygga staden så som invånarna vill ha den, berättar Måns Norlin.
En plats som enligt Måns Norlinlyckats väl medatt skap en levande stadskärna, är den tyska staden Freiburg med sina 220 000 invånare. Där är de centrala delarna av staden sedan ett antal år tillbaka bilfria och man har genom politiska beslut till viss del begränsat expansionen av externa handelscentrum. Att bilfria stadskärnor är vägen att gå även för svenska och värmländska städer är dock inte givet.

-Vissa städer behöver var tillgängliga även med bil. Samtidigtär det inte en självklar quick fix att släppa på fler bilar till stadskärnan och därmed lösa centrumhandelns utmaningar i förhållande till externa köpcentrum. Centrumhandels framtid är inte en fråga om bil eller inte bil i stadskärnan. Kan vi skapa attraktiva stadskärnor kan handeln lika gärna klara sig utan bil, enligt Ulf Rämme.
På Coop Värmland, som har både stora butiker i externa köpcentrum och mindre enheter i stadskärnorna, tror man att människor i framtiden kommer handla allt mer i närheten av sin bostad.

-Vi har en stark tro att framtidens handel kommer att vara bostadsnära. Risken är dock att vi på kort sikt slår ut delar av centrumhandeln om stora handelsområden, såsom Bergvik och Charlottenbergs shoppingcenter, expanderar och fler väljer att åka dit, säger Pär-Åke Sjöberg, etablerings-och fastighetschef på Coop Värmland. Samtidigt som det är viktigt med tillväxt i handeln för städers fortsatta utveckling, ser Måns Norlin positivt på möjligheterna att skapa en mer hållbar konsumtion.

– Vi vill ha upplevelser. Att köpa ett föremål är inte lika viktigt längre, istället vill vi njuta och det gör att konsumtionen till viss del blir mer hållbar.

 

Foto: WSP

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail