”Det lönar sig att göra rätt från början”

ARBETSRÄTT. Vilka rättigheter och skyldigheter har du som arbetsgivare gentemot dina anställda? Vilka är de vanligaste fallgroparna och vad kan du tänka på för att vara förberedd om en tvist skulle uppstå? Vi bad Therese Solin, jurist och arbetsrättsspecialist på Hamilton Advokatbyrå i Karlstad, att lista sina fyra viktigaste tips att tänka på före, under och vid avslutande av en anställning.

Skriv ett ordentligt avtal

– Det finns inget formellt krav på skriftligt anställningsavtal för att ett anställningsförhållande ska uppstå. Jag rekommenderar ändå alltid skriftliga anställningsavtal. Dels för att du då tvingas fundera igenom vilka behov du har, såsom provanställning och arbetstagarens uppsägningstid, dels för att du kan vara säker på att ni är överens om villkoren. Då slipper ni onödiga tvister i efterhand!

…och uppdatera det

– Det är inte alls ovanligt att anställda ute på arbetsplatser sitter på gamla anställningsavtal som inte alls speglar vilken lön och vilka förmåner som gäller för den anställda i dag. Se till att uppdatera anställningsavtalet längs med vägen. Fundera också på om behovet av sekretessklausuler och liknande har förändrats och kan förhandlas in i samband med t.ex. en befordran.

Dokumentera viktiga samtal, tillsägelser m.m.

– Det kan vara svårt att föreställa sig att en tvist någonsin skulle kunna uppstå, men det är just därför det är så viktigt att ha rutiner på plats. Om en anställd exempelvis missköter sig med att hålla utsatt tid har du som arbetsgivare ansvaret att tala om det och ge möjlighet till bättring. Detta behöver du underlag på om det tillslut skulle gå så långt som till uppsägning. Särskilt om det uppstår en tvist eftersom arbetsgivaren då har att bevisa vilka åtgärder som vidtagits före uppsägningen för att komma tillrätta med problemen.

Avsluta på rätt sätt

– En uppsägning måste vara sakligt grundad. Från din sida krävs kännedom om vilka regler som gäller. Undvik att agera förhastat och ta hjälp om du är osäker på vad som gäller. Det är här flest tvister uppstår och det är även i det här området jag får flest frågor.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail