Far och flyg - eller inte?

Är flyg en del av den hållbara framtiden? Den frågan tål att tänkas på. För i princip alla prognoser tyder på ett kraftigt ökat flygande, framför allt globalt, samtidigt som Värmland, Sverige och övriga världen måste bli mer hållbara. Vi vet dessutom att Värmland är superglobalt och behöver internationell tillgänglighet för att både turister, ägare, kunder och leverantörer ska kunna resa till och från Värmland.

Hur ska vi då tänka? Flygvägra, flyga mindre eller flyga på som vanligt? Här kommer några tips/inspel:

Det här kan du själv göra

  • Fundera på om du verkligen behöver resa. Kanske webbsänds mötet? Eller kan du vara med via Skype?
  • Följ, eller skapa, en resepolicy som utgår från att flyg sker där inget annat färdsätt finns. Uppmuntra till resor via tåg.
  • Klimatkompensera ditt flygande för att stötta exempelvis grön teknik eller skogsplantering.
  • Betala extra för att resa på biobränsle.
  • Sluta slentrianflyga under semestern. Det är de långväga semesterresorna som står för merparten av flygökningen, inte tjänsteresorna.

Det här borde göras från politiskt håll

  • Investera i och knuffa igång produktion av biodrivmedel.
  • Stötta det elflygsrace vi har framför oss. Vårt grannland i väster har beslutat sig för att köra inrikesflyg på el år 2040.
  • Investera i snabba tåg, gärna mellan Oslo och Stockholm.
  • Ta ett globalt grepp på frågan om ny teknik. Det svenska flygandet är en försvinnande liten del av det globala flygandet. Med det sagt behöver vi också flyga mindre, men den stora skillnaden görs ändå globalt.

Så svaret på frågan om flyget är en del av framtiden är enligt oss ja, eftersom världen är och blir alltmer global. Men vi behöver flyga hållbart!

Kontaktperson

Frida Johansson
070- 618 77 22

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail