Följ utvecklingen kring Brexit!

Tullverket har tagit fram en lista över bra information och länkar, för dig som vill följa utvecklingen kring brexit.

Här hittar du information om brexit och framtida tullhantering på Tullverkets webbplats.

Läs EU-kommissionens information om brexit.

Läs EU-kommissionens faktablad ”Seven things businesses in the EU27 need to know in order to prepare for Brexit”.

Läs mer om konsekvenserna för näringslivet i Kommerskollegiums rapport.

Läs mer på den engelska sidan ”Partnership pack: preparing for changes at the UK border after a ‘no deal’ EU exit”.

Kontaktperson

Henrik Kihlström
072-508 41 74

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail