Fortsatta förberedelser inför en hård brexit

Det är fortfarande osäkert om det kommer att finnas ett utträdesavtal när Storbritannien förväntas lämna EU den 29 mars.

Utan utträdesavtal börjar reglerna i tullagstiftningen för handel med ett land utanför EU att gälla omedelbart.

Läs mer på Tullverkets webbplats.

 

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail