Frihandelsavtalet mellan EU och Japan godkänt av EU-parlamentet

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan godkändes idag av EU-parlamentet. Avtalet förväntas träda i kraft den 1 februari 2019.

Frihandelsavtalet är det största som EU hittills har slutit. Det tar bort de flesta tullar i handeln mellan parterna.

Läs mer om avtalet på Kommerskollegiums webbplats >>>

 

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail