2017-09-08

Kalender och Nyheter

God kundupplevelse – bättre affärer, oavsett bransch

I Handelskammarens nya lokaler i Skeppet i Inre hamn, hölls under torsdagseftermiddagen ett seminarium i ämnet kundupplevelser.

Under en halvdag fick deltagarna kunskap och tips om hur företag kan bidra till en ännu bättre kundupplevelse, och därigenom göra ännu bättre affärer, oavsett vilken bransch företaget verkar inom.

Per Kristensson, forskare från CTF – Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet, visade exempel på just det och gav många bra verktyg för hur företag kan tänka för att öka den positiva kundupplevelsen.

Deltagarna fick även ta del av erfarenheter och tips av Robert Gustafsson och Malin Setterquist från Uddeholms AB, som aktivt arbetar med att ha kundupplevelsen i fokus.

Teori blandades med praktiska exempel och många delade frikostigt med sig av egna erfarenheter och funderingar.

Sofia Eriksson och Jenny Ivansson från Klaravik tyckte upplägget var bra. Föreläsarna, Per och Robert kompletterade varandra när de varvade forskning med exempel från verkligheten.
– Det här väckte många tankar och jag tror vi kan göra saker bättre, tänka annorlunda, speciellt när det gäller touchpoints med kunderna, säger Jenny Ivansson.

 

 

Läs alla Handelskammarens nyheter
jail