Intervju: Lär känna dig själv – och bli en bättre chef

Leda och fördela arbete ingår i en chefs uppdrag. Men för att lyckas få personer att arbeta mot ett gemensamt mål, och att göra det med engagemang och motivation, behövs både gott chefskap, ledarskap – och insikter om sig själv.

 

– En chef har vissa ansvarsområden som hon eller han inte kommer ifrån, till exempel gällande vissa juridiska frågor, arbetsmiljö och arbetsgivaransvar inte minst. Men en chef med medarbetaransvar har också en uppgift att vara ledare, säger Lena Larsson som är rådgivare, lednings- och verksamhetsstöd på LLK Konsult AB

Lena Larssons chefskarriär började som gruppchef på dåvarande Televerket, senare Telia, för mer än 30 år sedan och sedan dess har hon hunnit med att leda inom allt från universitet till stora mediehus – och det med stor framgång. Hennes ledarskapsfilosofi är både enkel och tydlig.

– Det handlar om att se alla människors lika värde och respektera individen, vara öppen för diskussion och delaktighet, våga ge feedback och ställa rimliga krav.

Men vad är det som gör att en del chefer lyckas bättre än andra?

Lär känna dig själv

För att utvecklas till en bra chef och ledare finns de framför allt en sak att börja med – lära känna sig själv.

– En framgångsfaktor är att veta vem man är, förstå hur man reagerar och tänker i olika situationer. Genom ökad förståelse för sig själv blir det lättare att förstå hur och varför andra människor reagerar och agerar som de gör och på så vis blir det också lättare att leda på ett bra sätt.

Det finns flera sätt att nå kunskapen om sig själv.

– Jag har både arbetat med personlighetstester, egentester och vägledning från duktiga mentorer och coacher. Mycket har handlat om att just tillåta mig själv att vara den jag är, att lyssna på vad jag själv tycker är vettiga värderingar och stå fast vid dem.

Genom att vara både klartänkt och vara trygg i sina egna värderingar bygger man också förtroende, ett förtroende som behövs för att kunna vara tydlig och leda en grupp individer mot ett gemensamt mål.

Uppgiften i fokus

På samma sätt som en chef behöver motiverade medarbetare behöver medarbetare ha en motiverad chef, men det gäller att inte glömma varför man är på jobbet.

– Som chef får man inte ta sig själv på för stort allvar, att vara chef innebär att vara en i laget. Däremot behöver man ta sina uppgifter på allvar och se till att uppgiften man är där för att lösa är i fokus.

– Det gör man många gånger genom att se till att man använder allas kunskaper, har roligt och utnyttjar energin på rätt sätt – då kommer resultaten.

Lena Larssons tre tips för att bli en bättre chef:

  • Lyssna inte på den som skriker högst, var öppen och lyssna på flera aspekter.
  • Medarbete ska inte delegera uppåt, det handlar mer om att de ska våga fatta egna beslut.
  • Underskatta inte människors behov av överinformation.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail