Intervju: Ny internationell flyglinje – Hur går det?

Sedan februari har Värmland stått utan en internationell flyglinje. Då gick flygbolaget BMI, som trafikerade linjen Karlstad-Frankfurt, i konkurs. Sedan dess har Karlstad Airport jobbat hårt för att få till en ny förbindelse till en stor europeisk hubb.

Handelskammaren efterlyste då, och vid ett flertal samtal under våren, en snabb – men också långsiktig – lösning, så att våra medlemsföretag även fortsättningsvis har en snabb väg ut i omvärlden, och våra besökare har en snabb och enkel väg in.

Vi ringde upp Karlstad Airports vd Hans Wennerholm, för att ta reda på hur läget är nu fyra månader senare.

Hej Hans Wennerholm!
Hur går arbetet med att få till en internationell flyglinje?

– Sedan BMIs konkurs har vi pratat och förhandlat med säkert 10-15 flygbolag. Just nu är det stora problemet att få till en lösning som fungerar både ekonomiskt och juridiskt.

Vad innebär det?

– Flygbolagen behöver känna en säkerhet i den risk som det tar genom att etablera en ny linje på en mindre flygplats. Linjen till Frankfurt med BMI var upphandlad, vilket fick kritik från EU-kommissionen. Här i Sverige har regeringen beslutat att Trafikverket är den enda aktören som får upphandla flygtrafik och det gör man endast för ett fåtal linjer i Sverige. Så upphandlingsspåret är därmed för närvarande stängt.

– Nästa nöt är att vi inte heller kan ge stöd till en verksamhet, som ur EU-perspektiv kan drivas på marknadsmässiga villkor. Här är det ju dock en väldigt stor skillnad i om man jämför förutsättningarna på låt oss säga Arlanda och på Karlstad Airport. Inget av de flygbolag vi kontaktat kan tänka sig att flyga utan ersättning.

Hur jobbar ni vidare utifrån detta?

– De juridiska svårigheterna begränsar oss rätt mycket i våra förhandlingar och möjligheter. Nu tittar vi på att göra ett rent affärscase. Det bygger på att vi ger ett startstöd de första åren, som vi sedan får tillbaks när linjen är etablerad. Här gäller det att definiera en acceptabel risk. Det är en tuff fråga, som kan handla om mycket pengar och är en risk som offentliga aktörer inte är vana att stå med. Det bygger också helt på att vi kan fylla planet, vilket i sin tur till stor del handlar om näringslivets lojalitet mot linjen och flygplatsen.

– I andra vågskålen står riskerna för regionen och våra globala företag och mötesindustri när vår internationella tillgänglighet försämras.

Sammanfattningsvis, i vilket läge står ni nu?

– Vi är ganska begränsade i vilka möjligheter som faktiskt finns för att teckna avtal. Vi är inte framme vid en lösning ännu, men jobbar utifrån ett par olika scenarier och diskuterar olika förslag med två-tre aktörer.

Vilken är målbilden?

– Vi jobbar för att få till en likande lösning som den vi haft i och med Frankfurtlinjen, men tittar också på andra alternativ. I fokus ligger en bra förbindelse till en mellaneuropeisk hubb.

När tror du att du har ett besked?

– Det är jättesvårt att säga. Det beror på innehållet i de alternativ vi på Airport kan förhandla fram med flygbolagen och på ägarna (Karlstad kommuns helägda bolag Karlstads Stadshus AB), vilket innebär att det i slutänden är en politisk fråga. Jag kan inte lova att det blir innan sommaren. Så när och om vi får till en ny flyglinje kan jag i dagsläget inte svara på, även om jag jobbar för detta hela tiden och hoppas på en snar lösning.

För Handelskammaren är flyget fråga om tillgänglighet och konkurrenskraft

Värmland behöver, utifrån vårt internationella näringsliv och vårt geografiska läge, en god internationell tillgänglighet för att bibehålla regionens konkurrenskraft. Vår region har en stark besöksnäring och mötesindustri som är direkt beroende av internationell tillgänglighet och många av Värmlands företag och anställda verkar på en global marknad.

Det behövs en värmländsk direktlänk som förbinder Värmland med övriga världen. Genom en utveckling av tågförbindelsen Stockholm-Oslo hoppas vi på att från Karlstad få en restid till Gardemoen på 70 minuter. Detta skulle på sikt innebära en ännu bättre tillgänglighet och vara en mer hållbar lösning.

Flygets påverkan på klimatet gör att vi även behöver driva på för att flyget, liksom vägtransporterna, i högre grad ska växla över till biodrivmedel samt att utvecklingen av flygplan med låg klimatpåverkan stimuleras.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail