Kommunfrågan utreds vidare

Hösten 2015 släppte vi rapporten ”Större – bättre? ” som riktade ljuset mot vad kommunsammanslagningar skulle innebära för det värmländska näringslivet och vilka för – och nackdelar som finns ur ett näringslivsperspektiv. 

Rapporten var sprungen ur att medlemmar formulerat (att en av de faktorer som krävs för att Värmland fortsatt ska vara konkurrenskraftigt är) de värmländska kommunerna behöver bli större och därmed färre.

Värmländska kommunerna behöver bli större och färre

Med en pågående utredning om kommunernas framtid, är frågan om större och färre kommuner synnerligen dagsaktuell, och vi har därför i dagarna skickat in rapporten, som ett inspel till utredningens ordförande. Sedan vi initierade frågan 2015 har nu även såväl Syd – och Östsvenska Handelskammaren valt att driva frågan om kommunsammanslagningar.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail