Brexit: Lämna er input inför EU:s förhandlingar om avtal med Storbritannien

 

Kommerskollegium utreder svenska handelsintressen inför brexit – passa på att lämna er input till förhandlingarna.

Kommerskollegium har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag och identifiera de svenska intressena inför EU:s förhandlingar om avtal med Storbritannien efter brexit. Har ni verksamhet i och/eller med Storbritannien och vet att ni kommer påverkas negativt i samband med att brexit träder i kraft?
Nu har ni möjlighet att flagga upp för sådant som kan åtgärdas i förhandlingarna.

En del av Kommerskollegiums uppdrag blir att analysera olika avtalsscenarier:

 • Tullar och ursprungsregler
 • Handelsprocedurer
 • Handelspolitiska skyddsåtgärder (antidumpning, kvoter m m)
 • Tekniska regler, standarder, förfaranden för överenstämmelse
 • Miljöregleringar
 • Tjänstehandel
 • Personrörlighet (yrkeskvalifikationer, arbetstillstånd m m)
 • Dataöverföringar
 • Etableringar/investeringar
 • Statsstöd, subventioner
 • Immateriella rättigheter (framför allt patent)
 • Sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS), dvs, skydd för djur, växter och människors hälsa
 • Offentlig upphandling

För att lämna synpunkter, input eller uppflaggning av problem, skicka ett mejl till Info@handelskammarenvarmland.se eller ring oss på telefon: 054-22 14 80.

Utredningstiden är kort men ni har chans att påverka genom att skicka in input via oss senast 12 januari 2018.

Mer info finns hos Kommerskollegium >>

 

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail