Läs Värmlands Affärer som pdf

Läs Värmlands ledande affärstidning digitalt! Här kan du läsa om de värmländska näringslivet; om bredden, styrkan men också om utmaningarna som företagen ställs inför.

Värmlands Affärer ägs av Nya Wermlands Tidningen och delas ut till samtliga företag och aktiva jord- och skogsbruk i Värmland, cirka 16.000 exemplar. Tidningen finns även i pappersform på länets större konferensanläggningar, Karlstad flygplats, universitetet, länsstyrelsen, Region Värmland, och ett 40-tal andra offentliga platser.

Handelskammaren Värmland sitter med i redaktionsrådet och har ett eget uppslag som
heter ”Två sidor från Handelskammaren Värmland”, samt en sida där vi skriver nyheter kopplat till vårt projekt Affärskraft Värmland.

Läs tidningen:

Klicka på bilden för senaste numret eller välj nummer här:

Värmlands affärer nr 3 2018, fokus Innovation  >>
Värmlands Affärer nr 2 2018, fokus Hållbarhet >>
Värmlands Affärer nr 1 2018, fokus Besöksnäring >>

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail