2017-09-13

Kalender och Nyheter

Nya rektorn vill få bättre samarbete med näringslivet

I onsdags fick Handelskammarens medlemmar möta Johan Sterte, ny rektor på Karlstads universitet. Många var nyfikna på vad han har för framtidsvisioner och tankar kring samarbete med näringslivet.

Han har nyligen landat i Karlstad och mötet med Handelskammaren kom som en välbehövlig paus i flyttbestyren.
– Vi är extra glada över att Johan Sterte har valt att tillbringa en av sina allra första dagar här med att möta näringslivet. Det ser jag som en signal på att han sätter samverkansfrågor högt på agendan, säger Frida Johansson, vd på Handelskammaren Värmland.

Hur ser han då på näringslivets roll som samarbetspartner till den akademiska världen?
– Ska vi kompetensförsörja de värmländska företagen är det centralt med ett bra samarbete med universitetet. Men det handlar mycket om att bygga en relation, tillit och förståelse för varandras villkor och det tar tid. Samarbete och samverkan fungerar bara om alla blir vinnare, svarar han.

Ett bra sätt för företagen att knyta kontakt är att höra av sig till skolan innan studierna är färdiga.
– Projektarbeten eller inför examensarbete är vanligt förekommande och enkelt, berättar han.

Det finns även flera bra exempel på samarbeten mellan näringsliv och universitet. Däribland LKAB och Ikea där samverkan har varit väldigt gynnsamt för båda parter, enligt honom.

Är universitetsvärlden anpassad för en mix mellan jobb och studier, finns det flexibilitet för ett livslångt lärande? Johan Sterte tror att förutsättningarna kan bli bättre.
– Det kommer exempelvis behövas fler utbildningar och kurser för att för att svara upp till framtida behov, svarar han.

Finns något facit på hur man blir populär som rektor?
– Det handlar om att göra ett bra jobb som leder till en positiv utveckling. Att vara synlig och lyssna in verksamheten, svarar han.

Under åren som rektor vill han åstadkomma så mycket som möjligt.
– Ambitionen är att lämna Karlstad universitet som ett bättre och starkare universitet än vad det är idag, svarar han.

Frida Johansson menar att det är positivt att Johan Sterte pratar om vikten kring god samverkan mellan universitet och näringsliv.
-Det kommer bli avgörande för att klara av kompetensförsörjningen, idag och i framtiden, avslutar hon.

Kort om Johan Sterte:
Johan Sterte är professor i kemisk teknologi och har närmast 
arbetat som rektor vid Luleå tekniska universitet. Han har tidigare varit rektor vid dåvarande Växjö universitet. Från och med 28 augusti är han rektor på Karlstadsuniversitet.

 

 

 

Läs alla Handelskammarens nyheter
jail