2017-08-31

Kalender och Nyheter

Nya slussar och satsningar på Värmlandsbanan – Viktiga värmländska objekt med i Trafikverkets förslag på Nationell Plan för transportsystemet

När Trafikverket idag presenterade sitt förslag på Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, kan Handelskammaren glädjande nog konstatera att arbetet med att ersätta slussarna i Trollhätte kanal, som är en förutsättning för fortsatt Vänersjöfart, kommer att påbörjas och att investeringar i Värmlandsbanan finns med!

– Slussarna är en mycket viktig fråga för Värmland, och vi är därför många som delvis pustar ut idag, konstaterar Ingela Larsson som är ansvarig för infrastrukturfrågor på Handelskammaren Värmland.

Vänersjöfarten är en betydelsefull kugge i transportsystemet för många av Värmlands industrier. Utan nya slussar försvinner Värmlands direktkoppling till havet och många industrier får problem med att transportera in och ut sitt gods.

– För oss är inte detta bara en fråga för industrierna. En stor mängd av de värmländska företagen påverkas av hur det går för våra industrier. Direkt som underleverantörer, men också indirekt genom de jobb och de skatteintäkter som Värmlands större arbetsgivare genererar, säger Ingela Larsson.

En arbetsseger

Arbetet med att få till en investering i nya slussar har pågått länge och Handelskammaren menar att beskedet idag har kommit till genom en bred uppslutning, där det offentliga och näringslivet i Värmland stått enade.

– Vi ser detta som en arbetsseger, där vi är många som jobbat hårt för att få till en förändring. Handelskammaren, Region Värmland och många företag har jobbat på flera fronter, suttit i otaliga möten och i olika sammanhang lyft betydelsen av nya slussar. Jag vill verkligen tacka våra medlemsföretag som bidragit med inspel, underlag och som deltagit aktivt i olika samtal. Detta är ett bevis på att vi tillsammans kan göra skillnad, konstaterar Ingela Larsson.

Investeringar i Värmlandsbanan – en del av stråket Oslo-Stockholm

Även reinvesteringar/underhåll för ökad kapacitet på den för de värmländska företagen så viktiga Värmlandsbanan, nämndes i planen.

– Värmlandsbanan lider av en av de största kapacitetsbristerna i Sveriges järnvägsnät i dag och satsningar är välbehövliga. Det behövs en tillförlitlig tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm, med Värmland som stark mellanmarknad. Stråket är en viktig sträcka för näringslivet i Värmland både vad gäller pendling, affärsresor och godstransporter, förklarar Ingela Larsson.

Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla stråket Oslo-Stockholm. Att detta gett resultat i planen är glädjande. Men tillförlitligheten måste garanteras i närtid. Samtidigt som vi sätter visioner för framtidens järnväg behöver vi fokusera på insatser för dagens järnväg. Värmlands företag har inte råd att vänta och Handelskammaren vill se större insatser redan idag.

– Mindre insatser på delar av banan är bra, för det trimmar systemet och får bort flaskhalsar. Men att bara ha möjlighet att jobba så, och så att säga dutta investeringarna, gör att man riskerar att tappa helheten, säger Ingela Larsson.

Andra värmländska objekt som togs upp i nationell plan är reinvesteringar/underhåll på delar av Fryksdalsbanan och E45 (Säffle-Valnäs).

Blocköverskridande överenskommelse och nya finansieringsformer

Från Sveriges Handelskamrars sida vill man se ett långsiktigt nytänkande inom trafikpolitiken.

– Nya finansieringsformer behövs så att Trafikverket kan upphandla större projekt mer effektivt. Det behövs en bred blocköverskridande överenskommelse om nya långsiktiga spelregler för att få till finansiering av ny modern infrastruktur och säkra underhållet av det befintliga systemet, menar Frida Johansson som är vd på Handelskammaren Värmland.

Inte klart än

Nu ska Trafikverkets förslag ut på remiss och först i vår fastställer regeringen planen.

– Vi kan med andra ord inte luta oss tillbaks nu, utan behöver fortsätta att lyfta företagens behov av bra transporter och kommunikationer, ändra fram till regeringens beslut. Kampen om medlen i nationell plan är hård och nu är det många aktörer som kämpar för att deras objekt inte ska falla ur på mållinjen, säger Ingela Larsson.

 

 

Läs alla Handelskammarens nyheter
jail