Ovisshet kring Brexit

Ovissheten kring Brexit är fortfarande stor. Både när det gäller var avtalet faktiskt landar och vad Brexit kommer att innebära för Storbritannien, EU, Sverige och Värmland.

Det värmländska näringslivet är superglobalt och näringslivets koppling till omvärlden är både avgörande och tillväxtskapande. Tittar vi på spridningseffekter av vad de globala företagen betyder för Värmland kan vi se att 25 500 jobb, eller en femtedel av alla jobb i Värmland, kan härröras till det globala näringslivet och samma näringsliv står för 23 procent av den värmländska bruttoregionalprodukten.

– Brexit kommer att påverka oss på ett eller annat sätt. Men det råder stor osäkerhet kring hur stor denna påverkan kommer att bli. Storbritannien är den näst största marknaden inom EU, så effekten kommer helt klart påverka EU:s totala ekonomi, förklarar Henrik Kihlström, ansvarig för internationella frågor på Handelskammaren Värmland.

Står för 5 procent

Storbritannien som marknad står för omkring 5 procent av Värmlands totala exportvärde.

– Konsekvenserna för den stora majoriteten av företag i Värmland kommer förhoppningsvis initialt inte att bli så stora. Men bland många av de företag som gör affärer med England råder idag ovisshet och till viss del avvaktande, säger han.

– Sedan vet vi ju heller inte hur våra stora handelspartners såsom Tyskland och Norge kommer att påverkas, vilket i sin tur kan ha inverkan på ännu fler värmländska företag, avslutar Henrik Kihlström.

Två värmländska företag om brexit

Löfbergs

– Vi har två dotterbolag i England, och det är en marknad som växer för vår del. Vi vet i dagsläget inte exakt hur, men Brexit kommer av allt att döma göra vår export till England både krångligare och dyrare.

Lars Appelqvist, vd, Löfbergs

Ahlmark Lines

– Ahlmarks Lines har en stor exponering mot England då cirka 25% av Sveriges totala export av sågade trävaror till England transporteras av våra fartyg, varav en stor del från Kristinehamn. Så oberoende om utgången så tror vi att det kommer få påverkan i vår dagliga verksamhet, oklart i dagsläget i vilken omfattning dock.

Peter Anderson, CEO, Ahlmark Lines

Följ utvecklingen kring Brexit

Tullverket har tagit fram en lista över bra information och länkar, för dig som vill följa utvecklingen kring brexit.

Här hittar du information om brexit och framtida tullhantering på Tullverkets webbplats.

Läs EU-kommissionens information om brexit.

Läs EU-kommissionens faktablad ”Seven things businesses in the EU27 need to know in order to prepare for Brexit”.

Läs mer om konsekvenserna för näringslivet i Kommerskollegiums rapport.

Läs mer på den engelska sidan ”Partnership pack: preparing for changes at the UK border after a ‘no deal’ EU exit”.

Kontaktperson

Henrik Kihlström
072-508 41 74

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail