Rekrytera smart med YH

Igår släppte Myndigheten för Yrkeshögskolan en rapport som visar att 93 procent av de som tog examen från en Yh-utbildning 2018 var i arbete 2019. Detta visar att yrkeshögskolorna är en av lösningarna i kompetensförsörjningsutmaningen.

Den 13 februari arrangerar Yrkeshögskolorna i Värmland, tillsammans med Handelskammaren Värmland, en halvdag för smart rekrytering.

Detta eftersom stor brist på rätt kompetens och stundande pensionsavgångar är en stor utmaning för många företag och organisationer. Yrkeshögskolans förhållandevis korta utbildningar, på en matchande nivå och med mycket praktik, är en av lösningarna.

Yrkeshögskola som utbildningsform ökar i popularitet i Sverige och i regionen. Utbildningarna är baserade på yrkeslivets behov och specialinriktade mot de yrkesroller som efterfrågas.

Handelskammaren Värmlands medlemsföretag har pekat ut kompetensförsörjningen som en av de allra viktigaste framtidsfrågorna:

– Yrkeshögskolan är en strategiskt viktig part för näringslivet i Värmland. Utbildningarna sker i nära samarbete med företagen och breddar rekryteringsbasen i yrken där det idag är svårt att hitta medarbetare. Vi får en bättre matchning på arbetsmarknaden och fler verktyg för att säkra kompetensförsörjningen i Värmland, både på lång och på kort sikt, säger Karolina Nilsson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågan på Handelskammaren Värmland.

Förutom Handelskammaren Värmland, Yrkeshögskolorna i Värmland och intresserade företag, träffar du Myndigheten för Yrkeshögskolan som förklarar konceptet Yrkeshögskola. På plats finns också företag, studerande och före detta studerande som berättar mer om vad YH innebär i praktiken.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här!

Läs Myndigheten för Yrkeshögskolans rapport här!

Kontaktperson

Karolina Nilsson
070-302 72 54

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail