Så lyckas du med rekrytering av nysvenskar

Rekrytering av nysvenskar kan hjälpa företag förstå hur de kan marknadsföra sig till nya kundgrupper. Här är tips på hur du kan lyckas med din rekrytering.

Förenkla integration

 • Utse en fadder eller handledare som kan stötta och hjälpa den nyanställda i stort och smått.
 • Skapa en introduktionsplan som specificerar vad nyanställda behöver lära sig, vilka behörigheter och vilka steg de behöver genomgå för att kunna arbeta självständigt.
 • Skapa en checklista för chefen som visar vad hen ska gå igenom med den nyanställde.
 • Skapa en checklista för den nyanställde som visar vilka moment hen behöver gå igenom för att lära sig processer och förstå kulturen på företaget.
 • Ha regelbundna samtal med återkoppling.
 • Respektera olika matkulturer och tänk på att olika kulturer har olika sätt att hantera och laga mat.
 • Respektera andra kulturers traditioner och högtider. Erbjud till exempel möjlighet för semester i samband med Ramadan.

Gunilla Eriksson, vd Hemänglarna

Gunillas 5 bästa tips för smidig rekrytering av nysvenskar

Gunilla Eriksson är vd för Hemänglarna, som regelbundet rekryterar nysvenskar.

Här är hennes 5 bästa tips till dig som behöver rekrytera.

 1. Våga prova en nysvensk. Många personer ser mindre kvalificerade ut på papper men jobbar enormt bra. Därför är mitt tips att våga prova en person på arbetsplatspraktik. Det berikar verksamheten otroligt mycket.
 2. Skapa en medarbetarhandbok som visar hur arbetsuppgifter ska utföras, vilka rutiner ni har på företaget, hur det funkar med tidrapportering, semester, ledighet, sjukfrånvaro, vab och allt annat som tillhör vardagen. Gör så mycket som möjligt med bilder och piktogram så krävs inga djupa språkkunskaper.
 3. Använd film för internutbildning. Det gör det enklare att förstå även utan språkkunskaper.
 4. Håll koll på alla nyanställda så de inte hamnar utanför. Ta med dem i gänget under personalaktiviteter.
 5. Prata om hur man bemöter varandra på arbetsplatsen på ett öppet vis. På så vis förebygger du mobbing och kränkande särbehandling.

Utbildning

 • Var beredd på att du kanske får internutbilda personalen.
 • Tänk igenom vilken kunskap som behövs och förbered relevanta utbildningar.

Hantera olika språk

 • De flesta lär sig språket snabbt när de får ett arbete. Om språket är ett hinder från början dröjer det sannolikt inte länge förrän det hindret är borta.
 • Många erbjuder språkstudier på arbetstid, både för att skynda på utbildningen och stötta den anställde i sin utbildning och integration.

Få bidrag

Företag som anställer nyanlända kan få upp till 80 % av lönen i bidrag. Läs mer om detta på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hitta arbetskraft med utländsk bakgrund

 • Sökanden kan hittas via Korta Vägen, AtillÖ och Guldjobbet.
 • Jobbmässor
 • Universitet och skola.
 • Arbetsförmedlingen.
 • Prata med anställda och ta reda på vilka kontakter de har.

Tips från Handelskammaren Värmland

 • Ta in en praktikant på kortare tid.
 • Våga söka utanför era vana ramar. Gör en första urvalsprocess där namnet inte finns med på CV.
 • Forskning visar att de företag som har en god mångfald på sina arbetsplatser når större framgångar på exportmarknaden.
 • Se mångfalden som en styrka när ni rekryterar.
För ytterligare tips eller funderingar kontakta Henrik Kihlström på 072-508 41 74

Kontaktperson

Henrik Kihlström
072-508 41 74

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail