Hur ser det värmländska näringslivet ut egentligen?

Det är en fråga med många svar, men i denna infograf vill Handelskammaren lyfta några av de karaktärsdrag som är det värmländska näringslivet.

Handelskammaren har sett ett behov av att på ett enkelt sätt få en överblick av det värmländska näringslivet.

– Vi hoppas att infografen kommer bidra till att fler kan berätta om vad vi är bra på, vilket är en viktig del i att stärka berättelsen om Värmland, säger Frida Johansson som är vd på Handelskammaren Värmland.

Infografen innehåller bland annat information om var värmlänningarna jobbar, vilka branscher som växer, företagens storlek och på vilket sätt Värmland är superglobalt. Kunskap som är betydelsefull, inte minst för att kunna förklara varför vissa beslut och investeringar är viktiga.

– För att människor och företag ska utvecklas och trivas här behöver vi skapa rätt förutsättningar. Och för att göra det behöver fler veta hur näringslivet faktiskt ser ut, menar Frida Johansson.

Infografen kan också fungera som ett beslutsunderlag för företagen.

– Vi får ofta förfrågningar från medlemmar som vill ha mer koll på Värmland och på företagen här, för att kunna göra en marknadsbearbetning eller argumentera för en investering, förklarar Frida Johansson.

Se Infografen här >>

Läs mer om statistiken här >>

Detta är en del av Berättelsen om Värmland. Lär känna värmländska företag och personer här!

Kontaktperson

Frida Johansson
070- 618 77 22

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail