Så upptäcker och förebygger du stress på arbetsplatsen

Stress får många att må dåligt och kostar samhället miljontals kronor varje år. Här är en guide till hur du kan upptäcka och förebygga stress samt hålla dig själv och dina medarbetare friska.

Tipsen är framtagna med hjälp av Malin Lundqvist på Fysall AB.

Stress är en skyddsmekanism

Men när stressen är konstant blir det skadligt. Arbetsgivare ansvarar för att anställda inte får besvär av stress.

Symptom på stress

 • Likgiltighet
 • Irritation
 • Ångest
 • Huvudvärk
 • Dåligt minne
 • Besvär med magen som till exempel diarré, förstoppning och magkatarr.
 • Svårt att sova
 • Minskad sexlust
 • Undviker sociala kontakter
 • Trötthet

Förebygg stress så här:

 • Agera tidigt.
 • Tala med din chef eftersom hen har ansvar.
 • Berätta hur du känner för kollegor, familj och vänner.
 • Säg nej eller säg att du vill vänta med att svara.
 • Förändra dina prioriteringar.
 • Skriv ner saker som stressar dig.
 • Ta hand om kroppen.
 • Motionera regelbundet.
 • Kondition skyddar mot stress.
 • Hjärnan behöver sömn och vila.
 • Vistas utomhus och få frisk luft.

Så här kan chefen förebygga:

 • Förändra situationen.
 • Agera direkt.
 • Ta hjälp av HR eller företagshälsovården.
 • Skuldbelägg inte.
 • Återkommande samtal är ett sätt att fånga upp problem.
 • Regelbundet erfarenhetsutbyte
 • Se över strukturen. Oklara gränser och mål kan vara stressande.
 • Se över om arbetsbelastningen är orimlig.
 • Se till att det finns tid för pauser.
 • Arbetsplatser med rättvisa arbetsförhållanden samt närvarande och ansvarstagande chefer har färre långtidssjukskrivna.

Läs mer om hur du förebygger stressrelaterad ohälsa på vagravaggen.se

Vill du veta mer?

Boka din plats på vår utbildning Stress i arbetslivet – Hur kan du förebygga, åtgärda och hantera den?

15 oktober, klockan 09.00–16.00

Tillsammans med Malin Lundqvist, Fysall AB, och Ulrik Terp, doktorand och adjunkt i psykologi vid Karlstads universitet, fördjupar vi oss i ämnet stress.

Läs mer och anmäl dig här!

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail