Så upptäcker och förebygger du stress på arbetsplatsen

Stress kostar samhället miljontals kronor varje år. Här är en guide till hur du kan upptäcka och förebygga stress och hålla dig själv och dina medarbetare friska.

Tipsen är framtagna med hjälp av Malin Lundqvist på Fysall AB.

Stress är en skyddsmekanism

Men när stressen är konstant blir det skadligt.

Arbetsgivaren har ansvar att se till att anställda inte får besvär av stress.

Symptom

 • Likgiltighet
 • Irritation
 • Ångest
 • Huvudvärk
 • dåligt minne
 • Besvär med magen – Diarré, förstoppning, magkatarr mm.
 • Svårt att sova
 • Minskad sexlust
 • Undviker sociala kontakter
 • Trötthet

Förebygg så här:

 • Agera tidigt.
 • Tala med din chef, hen har ansvar.
 • Prata med kollegor och vänner och berätta hur du känner.
 • Säg nej, eller be att få vänta med att svara.
 • Förändra dina prioriteringar.
 • Skriv ner saker som stressar dig.
 • Ta hand om kroppen.
 • Motionera regelbundet.
 • Kondition ger skydd mot stress.
 • Hjärnan behöver sömn och vila.
 • Vistas utomhus och få frisk luft

För chefen att förebygga:

 • Förändra situationen.
 • Agera direkt.
 • Ta hjälp av HR eller företagshälsovården.
 • Skuldbelägg inte.
 • Återkommande samtal är ett sätt att fånga upp problem.
 • Regelbundet erfarenhetsutbyte
 • Se över strukturen – oklara gränser och mål stressar
 • Se över om arbetsbelastningen är orimlig
 • Se till att det finns tid för pauser
 • Arbetsplatser med rättvisa arbetsförhållanden och med närvarande och ansvarstagande chefer har färre långtidssjukskrivna.

Läs mer om hur du förebygger stressrelaterad ohälsa på vagravaggen.se

Vill du veta mer?

Boka din plats på vår utbildning Stress i arbetslivet – Hur kan du förebygga, åtgärda och hantera den?

19 mars, klockan 09:00-16:00

Då fördjupar vi oss ytterligare i ämnet stress, tillsammans med Malin Lundqvist, Fysall AB (som du möter i filmen ovan), och Ulrik Terp, doktorand och adjunkt i psykologi vid Karlstads universitet.

Läs mer och anmäl dig här!

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail